מנחי רשת סמארט

מה הוא “מנחה רשת”?

מנחה רשת (NF) הוא יועץ או חוקר, שותף בקונסורציום המחבר בין חקלאים, איגודי יצרנים, מועצות היטלים, חברות, חוקרים, קבוצות תפעול EIP-AGRI וכל גורם רלוונטי אחר במגזר מעלי הגירה הקטנים בארצו (Small Ruminant-AKIS). למנחה הרשת יש תפקיד בקידום העברת ידע בין כל המשתתפים הוא/היא גם החוליה המקשרת עם הרשת האירופית ופרויקטי הדגל האירופיים האחרים בנושאי כבשים ועזים, וחקלאות מדייקת. מנחה הרשת הוא/היא מנהל/ת הרשת במדינה שלו/שלה ומשתתף/ת בארגון האירועים והכנסים.

מי הם מנחי הרשת?

בסמארט משתתפות 8 מדינות ולכן יש שמונה מנחי רשת (אחד לכל מדינה)

UK:

SRUC NF - Ann McLaren - Sm@RT PlatformContact: Ann MCLAREN

Structure: Scotland’s Rural College (SRUC)

Email: Ann.McLaren@sruc.ac.uk

Phone: +44 1838 323 961

Website: www.sruc.ac.uk

Location: UK

Sheep Meat

France:

Laurence Depuille - Sm@RT PlatformContact: Laurence DEPUILLE
Structure: Institut de l’Elevage (Idele)
Email: Laurence.Depuille@idele.fr
Phone: +33 5 61 75 44 52
Website: http://idele.fr/
Location: France

Sheep MeatSheep DairyDairy Goat

Norway:

NIBIO NF - Lise Grova - Sm@RT PlatformContact: Lise Grøva

Structure: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

Email: Lise.grova@nibio.no

Phone: +47 909 54 835

Website: www.nibio.no

Location: Norway

Sheep Meat Dairy Goat

 

 

 

Ireland:

Teagasc NF - Tim Keady - Sm@RT PlatformContact: Tim KEADY

Structure: TEAGASC

Email: tim.keady@teagasc.ie

Phone: +353 91845835

Website: www.teagasc.ie

Location: Ireland

Sheep Meat

Hungary:

Contact: Orsolya Nagy

Structure: University of Debrecen

Email: orsinagy21@gmail.com

Phone: +00 000000000

Website: https://mek.unideb.hu/

Location: Hungary

Sheep Meat

Italy:

Agris NF - Valeria Giovanetti - Sm@RT PlatformContact: Valeria Giovanetti

Structure: AGRIS Sardegna

Email: vgiovanetti@agrisricerca.it

Phone: +39 3337242280

Website: http://www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/

Location: Italy

Sheep Dairy

ישראל:

מכון וולקני - אלון בר שמאיאיש קשר: אלון בר שמאי

מכון וולקני

דואר אלקטרוני: alonb@volcani.agri.gov.il

טלפון: 050-7693300

אתר אינטרנט: https://www.agri.gov.il/

מיקום: ישראל

צאן לבשר עיזים לחלב

Estonia:

EULS NF - Estonia - Peep Piirsalu - Sm@RT PlatformContact: Peep Piirsalu

Structure: Estonian University of Life Sciences

Email: Peep.Piirsalu@emu.ee

Phone: +37255602094

Website: https://www.emu.ee/

Location: Estonia

The Estonian University of Life Sciences (Eesti Maaulikool) עיזים לחלב כבשים לחלב