מערכת Sm@ll Ruminant Technologies

תוכנית מחקר לשיתוף ידע ושיפור קליטת טכנולוגיות דיגיטליות חדשות בגידול כבשים ועיזים

פרויקט Sm@RT (Sm@ll Ruminant Technologies) במימון האיחוד האירופי מפגיש רשת של חוקרים, חקלאים ויועצים מרחבי אירופה שישפרו את המודעות בקרב העובדים בתעשיית החקלאות לכלי PLF שזמינים לאחרונה, וידגימו את הפוטנציאל והחזר השקעה האפשרי.

עיזים

מציג

משקים דיגיטליים

רישות

משקי חדשנות

Sm@RT

תקשורת

חדשות ואירועים

קח חלק

Sm@RT Solutions:

Dairy Sheep

Sm@RT Solutions:

Dairy Goats

Sm@RT Solutions:

Meat Sheep

הכנס

הכר את המערכת

פרסומים עדכניים

Cost / Benefit Analysis

ניתוח עלות/תועלת: תחנת מזג אוויר + מצנן מאוורר

ניתוח עלות/תועלת: תחנת מזג אוויר + מצנן מאוורר
Cost / Benefit Analysis

ניתוח עלות/תועלת: NIRS נייד (ספקטרוסקופיה אינפרא-אדום קרוב)

ניתוח עלות/תועלת: NIRS נייד (ספקטרוסקופיה אינפרא-אדום קרוב)
Cost / Benefit Analysis

ניתוח עלות/תועלת: מדי זרימת חלב

ניתוח עלות/תועלת: מדי זרימת חלב