Cost / Benefit Analysis

ניתוח עלות/תועלת: אפליקציית הקלטת נתוני צאן (כבשים אירלנד)

Sm@RT במימון האיחוד האירופי

כלי / טכנולוגיה: אפליקציית הקלטת נתונים של עדר (כבשים אירלנד)

ניתוח שהוכן על ידי (מדינה): אירלנד

סוג הייצור שהכלי/הטכנולוגיה רלוונטיים עבור: חלבי / בשר / שניהם

תיאור חוות ה”בנצ’מרק” שעבורה מתבצע הניתוח:

מדינה: אירלנד

סוג ייצור:

בעיקר בחוץ / שוכנים 0-3 חודשים בשנה / שוכן 4-8 חודשים בשנה / בעיקר בתוך הבית

שטח מרעה של חווה: 35 דונם

מין: כבשים

מספר בעלי חיים: 300 כבשים בתוספת כבשים ותחליפים

גזע: סאפוק x בלקלאר

מספר עובדים: 1

עלויות

הגדרה ראשונית

עלויות הון (פריטים גדולים כגון ארגז שקילה, שרטוט אוטומטי וכו’):

€1 – €500 / €501- €1,000 / €1,001-€2,500 / €2,501-€5,000 / €5,001-€15,000 / > €15,000

עלויות בודדות (פריטים קטנים יותר, למשל לכל תג, לכל מדגם, לכל צווארון):

€1 – €20 / €21-€50 / €51-€200 / €201-€500 /> 500 אירו

עלויות ליסינג ציוד (אם לא נרכש):

שנתי / חודשי / שבועי / €1 – €50 / €51-€200 / €201-€500 / > 500 אירו

משך החיים של הטכנולוגיה (בערך כמה זמן היא תחזיק מעמד לפני שיהיה צורך בהחלפה)?

1 – 4 שבועות / 1-6 חודשים / 6 – 12 חודשים / 1-2 שנים / 2-5 שנים / > 5 שנים

דרישות תשתית החווה:

הקטנת / להגביר / ללא שינוי /

אחוז בעלי החיים בתוך העדר/עדר שמשתמשים/מצוידים/מנצלים את הטכנולוגיה?

100%

עלויות שוטפות

דרישות מקור מתח (סמן את כל מה שמתבקש):

לא דרוש / רשת / סוללה / שמש / אַחֵר

דמי מנוי – צריך? כן / לא

אם כן

לכל עדר/עדר: 1 אירו – 50 אירו שנתי

לכל בעל חיים בודד: יַרחוֹן €51 – €200

ליחידה: שבועי / €201 – €500 / מעל 500 אירו

נדרשים רישיונות או אישורים נוספים? לא / כן – שנתי / כן – חודשי / כן – שבועי

אם כן, עלות:

€1 – €50 / €51 – €200 / €201 – €500 / מעל 500 אירו

עלות תחזוקה – כלולה במנוי? כן / לא / לא ישים

אם לא, עלות לחודש:

€1 – €50 / €51 – €200 / €201 – €500 / מעל 500 אירו

תחזוקה / חלקי חילוף:

קל להשגה / קשה להשיג / לא ניתן להשיג / לא יודע

תמיכה טכנית / מכנית ניתנת בחווה, לאחר הרכישה? כן / לא

דרישות אימון

נדרשת הכשרה להתקנה/שימוש? כן / לא

אם כן, טווח זמן?

עד שעה / חצי יום / יום שלם / עוד

נדרש ייעוץ טכני נוסף (למשל זמן יועץ)? כן / לא

האם יש עלויות נוספות הקשורות להדרכה ו/או ייעוץ טכני? כן / לא

יתרונות

(סמן את כל מה שמתאים)

הַנהָלָה

עבודה / חיסכון בזמן.

דיוק הרשומות (בריאות, ניהול, תנועות וכו’).

החלטות ניהול עבור קבוצות בעלי חיים.

ניהול טוב יותר של בעלי חיים פרטניים.

שימוש משופר בתרופות.

תזונה טובה יותר / עמידה בדרישות טוב יותר.

שימוש משופר במשאב הזנה (רעייה, תרכיזים וכו’).

שיפורי איכות המוצר (כגון חציר, פגר, גידול, חלב וכו’).

מידע מוגבר על מערכת הייצור.

הזדמנות לשיתוף/העברת מכשיר (יותר ממיקום אחד ).

Animal

לחץ מופחת לבעלי החיים.

שיפור הרווחה של בעלי החיים.

מידע נוסף על התנהגות בעלי חיים.

מידע על צריכת מים / זמינות מים.

מידע על צריכת מזון / זמינות מזון.

טֶכנִי

תאימות עם מכשירים אחרים.

קלות העברת נתונים לתוכנה אחרת .

קל לשימוש לאחר ההתקנה.

אַחֵר

לחץ מופחת לחקלאי/צוות.

יתרונות סביבתיים (למשל הפחתת בזבוז, שיפור המגוון הביולוגי וכו’)

עוזר למשוך מצטרפים חדשים לענפי הגירה הקטנים.

סיכום כולל:

קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

תמורה לכסף ( עבור סוג זה של חוות בנצ’מרק )?

כן / לא / אולי

האם להמליץ ​​על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות?

כן / לא / אולי

הערות נוספות?

חברות כבשים אירלנד היא בחינם עבור חוות מסחריות ובין 50-100 אירו לשנה עבור עדרים רשומים באילן יוחסין.

צריך סמארטפון עם גישה לאינטרנט כדי להקליט או להעלות מידע, או שניתן להשתמש באפליקציה במצב לא מקוון ולהעלות נתונים מאוחר יותר. תמיכת לקוחות ניתנת באמצעות דואר אלקטרוני וטלפון.

זמין רק לחקלאים אירים.

Close Bitnami banner
Bitnami