Behov:

Automatisk estimering av hold

Mål:

  • Overvåking av dyrs helsetilstand
  • Mer regelmessige og objektive data

Beskrivelse:

6 3D-kameraer tar bilde av hele dyret eller deler av det. Prototypen er for tiden i forskningsfasen, og det lages algoritmer for å anslå vekten og NEC til søyer. Andre systemer finnes i andre sektorer.

I praksis:

Prototypen er installert i en drivgang. Strømmen styres av to porter, en ved inngangen og en ved utgangen. Dyret identifiseres når det passerer og et bilde tas (automatisk eller av operatøren). Bildene tas raskt (noen tideler av et sekund). Bildene blir så sortert automatisk og en algoritme estimerer vekten til søyene. Beregningen av holdpoeng ved bruk av 3D-bilder er ennå ikke pålitelig.

Fordeler:

  • Bedre dyreovervåking
  • Mindre stress for dyrene og bonden

Forutsetninger/begrensninger:

  • Avhenger av konfigurasjonen av sikringsparken
  • Fortsatt i test-/prototypefasen

Kost/nytte

Land:

Frankrike

Produksjonssystem (mjølk og/eller kjøtt sau/geit):

Sau

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

Søyer

Informasjonskilde: https://idele.fr/Otop-3D/
Vedlegg/lenker:

http://idele.fr/reseaux-et-partenariats/otop3d/publication/idelesolr/recommends/otop-3d-les-dispositifs-dacquisitions-sont-prets.html

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami