Sm@ll Ruminant Technologies Platform

Forskningsprosjekt for kunnskapsdeling og fremming av bruk av digital teknologi i småfeholdet

Sm@RT (Sm@ll Ruminant Technologies) er et nettverk av forskere, gårdbrukere og rådgivere fra hele Europa, som har som mål å øke bevisstheten i småfenæringa om ny presisjonsteknologi, og demonstrere dens potensiale og økonomi. Sm@RT er finansiert av EU.

Sm@RT Platform - Goats

Praktiske eksempler

Digifarms

Nettverk

Innovative gårder

Sm@RT

Publikasjoner

Nyheter & begivenheter

Delta

Sm@RT Solutions:

Dairy Sheep

Sm@RT Solutions:

Dairy Goats

Sm@RT Solutions:

Meat Sheep

Kikk inn

Oppdag Sm@RT plattformen