Sm@ll Ruminant Technologies Platform

Forskningsprosjekt for kunnskapsdeling og fremming av bruk av digital teknologi i småfeholdet

Sm@RT (Sm@ll Ruminant Technologies) er et nettverk av forskere, gårdbrukere og rådgivere fra hele Europa, som har som mål å øke bevisstheten i småfenæringa om ny presisjonsteknologi, og demonstrere dens potensiale og økonomi. Sm@RT er finansiert av EU.

Sm@RT Platform - Goats

Praktiske eksempler

Digifarms

Nettverk

Innovative gårder

Sm@RT

Publikasjoner

Nyheter & begivenheter

Delta

Sm@RT Solutions:

Dairy Sheep

Sm@RT Solutions:

Dairy Goats

Sm@RT Solutions:

Meat Sheep

Kikk inn

Oppdag Sm@RT plattformen

Våre nyeste publikasjoner

Dairy Goats

Portable NIRS

Pregnancy scanning allows ewes to be scanned to diagnose pregnancy and expected litter size. This facilitates nutrition planning pre-lambing. Expected lambing date can also be predicted. A trained operator uses an ultrasound scanner and specially designed crate to quickly identify pregnancy and/or expected litter size. Ewes are marked to record…
Dairy Goats

Environmental station – Fan cooler

Pregnancy scanning allows ewes to be scanned to diagnose pregnancy and expected litter size. This facilitates nutrition planning pre-lambing. Expected lambing date can also be predicted. A trained operator uses an ultrasound scanner and specially designed crate to quickly identify pregnancy and/or expected litter size. Ewes are marked to record…
Dairy Goats

Milk flow meter

Pregnancy scanning allows ewes to be scanned to diagnose pregnancy and expected litter size. This facilitates nutrition planning pre-lambing. Expected lambing date can also be predicted. A trained operator uses an ultrasound scanner and specially designed crate to quickly identify pregnancy and/or expected litter size. Ewes are marked to record…