Sm@ll Ruminant Technologies Platform

Forskningsprosjekt for kunnskapsdeling og fremming av bruk av digital teknologi i småfeholdet

Sm@RT (Sm@ll Ruminant Technologies) er et nettverk av forskere, gårdbrukere og rådgivere fra hele Europa, som har som mål å øke bevisstheten i småfenæringa om ny presisjonsteknologi, og demonstrere dens potensiale og økonomi. Sm@RT er finansiert av EU.

Sm@RT Platform - Goats

Praktiske eksempler

Digifarms

Nettverk

Innovative gårder

Sm@RT

Publikasjoner

Nyheter & begivenheter

Delta

Sm@RT Solutions:

Dairy Sheep

Sm@RT Solutions:

Dairy Goats

Sm@RT Solutions:

Meat Sheep

Kikk inn

Oppdag Sm@RT plattformen

Våre nyeste publikasjoner

Kost/nytte

Kost/nytte-analyse: Automatisk sjekk av elektrisk gjerde

Kostnad/nytte-analyse: Tilkoblede gjerder
Ewe

Tankvekt

Tankvekten består av vektsensorer og en registrerings- og overføringsenhet som registrerer vekten av melketanken automatisk. På et display kan du se vekta underveis. Med tilpasset programvare kan du laste ned vektdata for ulike tider. Pulsene som sendes ut, er proporsjonale med vannmengden som passerer gjennom måleren. Pulsene kan registreres av…
Ewe

Vannmåler

En vannmåler gjør det mulig å måle vannforbruket i alle deler av fjøset (f.eks. drikkekar) ved hjelp av en pulssender som er plassert på måleren. Pulsene som sendes ut, er proporsjonale med vannmengden som passerer gjennom måleren. Pulsene kan registreres av en loggføringsenhet som lagrer og overfører dataene til en…