Sm@ll Ruminant Technologies Platform

Forskningsprosjekt for kunnskapsdeling og fremming av bruk av digital teknologi i småfeholdet

Sm@RT (Sm@ll Ruminant Technologies) er et nettverk av forskere, gårdbrukere og rådgivere fra hele Europa, som har som mål å øke bevisstheten i småfenæringa om ny presisjonsteknologi, og demonstrere dens potensiale og økonomi. Sm@RT er finansiert av EU.

Sm@RT Platform - Goats

Praktiske eksempler

Digifarms

Nettverk

Innovative gårder

Sm@RT

Publikasjoner

Nyheter & begivenheter

Delta

Sm@RT Solutions:

Dairy Sheep

Sm@RT Solutions:

Dairy Goats

Sm@RT Solutions:

Meat Sheep

Kikk inn

Oppdag Sm@RT plattformen

Våre nyeste publikasjoner

Dairy Goats

Dynamic tank weighing

The dynamic tank weighing device automatically measure and record the weight of the milk tank using weight sensors and a recording and transmission box. A display box also allows to read the weight of the tank in live. The data is accessible using dedicated software which allows time-stamped weight data…
Dairy Goats

Connected water meter

A connected water meter makes possible to measure the volume of water consumed on all part of a barn (e.g drinking trough) thanks to a pulse transmitter positioned on the meter. The pulses emitted are proportional to the flow of water passing through this meter. The pulses can be recorded…
Output

Cluster meeting for livestock related H2020 projects – Sept 2021

Cluster meeting for livestock related H2020 projects - Sept 2021 presentation