Behov:

Programvare for tidsstyring

Mål:

Få oversikt over fordelingen av tidsbruk forbedre styring av drifta.

Beskrivelse:

Aptimiz er en løsning for automatisk måling av tidsbruk per type aktivitet og produksjon.

Gjennom bruk av posisjonsdata bestemmer Aptimiz hva gårdbrukeren jobber med og registrerer tidsbruk, uten at en trenger å føre inn for hand. En kan analyseretidsbruk etter oppgave, etter område, etter person og per maskin, og det blir tatt hensyn til transportetapper.

Nettplattformen fra Aptimiz gjør det mulig å analysere tidsbruk. Analyse av arbeidstid blir presentert visuelt fra et teknisk, økonomisk og organisatorisk perspektiv.

I praksis:

① Installer Aptimiz-applikasjonen på en smarttelefon eller skaff AZ21 GPS-sensoren som selges av Aptimiz.

② Kontakt Aptimiz-teamet for kontokonfigurasjon

③ Applikasjonen kjører i bakgrunnen på telefonen. Gårdbrukeren får tilgang til dataene sine på en nettside.

Fordeler:

Ha generell og detaljert innsikt i arbeidsfordelingen for å kunne beregne timelønnsomheten og ha kontroll på tidsbruken på hvert arbeid. Datainnsamlingen er automatisert, noe som begrenser dataregistrering.

Forutsetninger/begrensninger:

For å bruke dette programmet må du alltid ha en oppladet smarttelefon med deg med Aptimiz-appen eller AZ221 GPS-sensoren som selges av Aptimiz (den erstatter smarttelefonen ved å tilby de samme funksjonene som appen. Batterilevetiden er på flere dager).

Dette er en frakoblet operasjon, ingen nettverk er nødvendig. Alle som er involvert i gården (partnere, ansatte) skal utstyres med dette verktøyet.

Resultatene bør diskuteres med de involverte for å få mest mulig ut av verktøyet.

Kost/nytte

Land:

Frankrike

Produksjonssystem (mjølk og/eller kjøtt sau/geit):

Alle

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

Alle

Informasjonskilde: https://aptimiz.com/
Vedlegg/lenker:
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami