Behov:

Innsamling av data om individuell fôropptak

Mål:

Innsamling av data om individuell fôropptak

Beskrivelse:

Sauer identifiseres ved hjelp av øremerke. Når dyret går til en bestemt krybbe, går porten ned. Når tilgangstiden er over, går porten opp og skyver dyret vekk fra krybben slik at et annet dyr kan komme til. Vekten på krybben måles før og etter og vektforskjellen overføres til en datamaskin.

I praksis:

Alle dyr skal være merket. Krybben stårpå en ramme som hviler på to elektroniske veieceller. Ved å snu krybben er det enkelt å tømme og rengjøre den. BioControls PC-program trekker ut data fra individuelle dyr.

Fordeler:

  • Systemet gjør det mulig å fôre dyr i henhold til deres individuelle behov selv om de går i samme binge.
  • Å fôre forskjellige rasjoner til forskjellige dyr i samme gruppe. Systemet vil automatisk lukke porten når dyret har nådd forventet inntak av rasjonen.

Forutsetninger/begrensninger:

Alle dyr trenger et EID-merke og du trenger et dataprogram

Kost/nytte

HMS-vurdering:

Land:

Italia

Produksjonssystem (mjølk og/eller kjøtt sau/geit):

Melkesau/geit

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

søye/geit

Kilde:

 

Vedlegg/lenker:

https://youtu.be/FNC1csOd6p4

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami