Uncategorized @no

Automatisk melkemater for kje

Behov:

For å sikre lett tilgjengelig ad lib- fôring av pre-avvente geitunger. Mulighet til å tilby melkeerstatning som har en jevn temperatur og er fersk blandet. Flere fôringspunkter og jevn tilgang betyr at det er mindre sannsynlighet for aggresjon blant kjea enn om det bare var ett fôringspunkt og/eller hvis melkeerstatning kun ble tilbudt med intervaller i løpet av dagen. Det lar kje spise når de er motivert til det. Det reduserer også arbeidskostnader og tid for mating av kje. Dette systemet tillater også tilfredsstillelse av kjes behov for å die, slik at suging reduseres.

Mål:

For å optimalisere inntaket av melkeerstatning for geitekillinger i flokk.

Beskrivelse:

En melkeerstatningsenhet som blander geitemelkpulver og vann og varmer det opp til en temperatur som kan bestemmes og reguleres av bonden. Åtte rør fører fra denne enheten til åtte spener som geitene kan die fra 24 timer i døgnet

I praksis:

Geiteungene fjernes fra dammene rundt 6 dager gamle (tidligere fjerning kan føre til diaré og høyere dødelighet). Fra den tid og frem til rundt to måneders alder holdes killingene i to aldersgrupper og tilbys melkeerstatning ad lib fra spenene. De tilbys også rent høy, kraftfôr og rent vann. Killingene trenger kanskje litt trening for å bruke spenene, men lærer snart. De bør også observeres for å sjekke om spiser, og er friske.

Fordeler:

Konstant kvalitet på melkeerstatning som tilbys. Høyere inntak, mindre diaré, mindre sykdom og dødelighet. Redusert aggresjon. Reduserte arbeidskostnader og tid.

Forutsetninger og/eller begrensninger:

Tilgjengelighet av nødvendig plass og egnethet av fjøs. killingene kan vise preferanse for en spene, og stå i kø for å bruke denne foretrukne spenen i stedet for å die på de andre spenene. Enheten trenger vedlikehold to ganger i uken.

Kost/nytte:

Mindre diaré, mindre sykdom og dødelighet blant kje og dermed bedre velferd.

Land:

Estland

Prosuksjonssystem:

Melkegeit

Category of Animal (ewe, goat, replacement, lamb, kid):

Avvente kje

Source of information:

 

Attachment/links:

https://www.youtube.com/watch?v=ve5gvDqdbuo

UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
Tjøtta research farm – Digifarm Norway
Tekno-fagdag 13. april 2023, på Åknes, Andøya
Ineoch - Sm@RT Platform - lleyn-ewe-and-lamb-cropped
UK Innovative Farm: Incheoch Farm
Fearn Farm Sm@RT Platform - Sheep Image 2
UK Innovative Farm: Fearn Farm
IMG_5656 - - Estonia - Sm@RT Platform.
Andri Peedo dairy goat farm – Estonia
Sm@ll Ruminant Technologies – Report on the 1st National Workshops
Tekno-fagdag 13. april 2023, på Åknes, Andøya
Meat sheep farm Eivind S. Mjøen, Oppdal
Sauegård på Oppdal, besøk av Agritech Cluster
Close Bitnami banner
Bitnami