Behov:

Overvåke og registrere besetningsproduksjon ved melking.

Mål:

 • Automatisk måling og registrering av tankens vekt ved spesifikke tider.
 • Måle besetningens melkeproduksjon per melking.
 • Måler melkeproduksjonen for hver dyregruppe per melking.
 • Overvåke utviklingen av produksjonen i løpet av sesongen.

Beskrivelse:

Tankvekten består av vektsensorer og en registrerings- og overføringsenhetmåler som registrerer vekten av melketanken automatisk. På et display kan du se vekta underveis. Med tilpasset programvare kan du laste ned vektdata for ulike tider.

I praksis:

Under hvert ben på tanken er det installert en vektsensor. Sensorene er koblet til en koblingsboks og deretter til et display. Denne er koblet til en kasse, drevet av 220 V, som registrerer vektdata og overfører dem via internett. Brukeren kan få tilgang til registeringene fra programvare som er installert på datamaskinen.

Tarafunksjonen gjør det mulig å registrere kun vekten av melken som kommer inn i tanken. Registreringer kan innstilles på ønsket frekvens. I et meny kan du velge tidspunkt for avlesing. Dette kan for eksempel gjøre det mulig å registrere vekten på tanken før og etter melking av en gruppe dyr, slik at man vet hvor mye disse dyrene produserer. Når man vet hvor mange dyr som melkes, kan man beregne gjennomsnittlig produksjon per gruppe, per melking og for besetningen.

Fordeler:

 • Automatisk registrering av produksjonsdata per melking på besetnings- og gruppenivå.
 • Kunnskap om melkeproduksjonsvolum.
 • Man kan studere produksjonsutviklingen i forbindelse med fôring av lakterende dyr, hvordan miljøforholdene i bygningene påvirker dyrene eller til og med informasjon om besetningens helse osv.

Forutsetninger/begrensninger:

 • Én enhet per melketank, én vektsensor per tankfot.
 • Metallstøtter for sensorene, som tåler tankens vekt og vaskevann (syrer, baser).
 • Internettforbindelse.
 • Tilgang til stikkontakter.
 • En måling på besetnings- eller gruppenivå.
 • Krever registrering av antall dyr per melking for å kunne beregne produksjonsgjennomsnitt.
 • Det er viktig å ikke skade kablene som går ut av veiecellene.

Kost/nytte

Land:

Frankrike

Produksjonssystem (mjølke- og/eller kjøtt sau/geit):

Melkesau og geit

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, kje):

Søyer og geiter i laktasjon

Informasjonskilde: https://techcare-project.eu/
Vedlegg/lenker:
Storsteigen VGS – Digifarm Norge
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami