Vajadus:

 • Otsustamine söötmisgruppide üle / loomade seisundi ja söötmise vahelised seosed
 • Uttede automaatne sorteerimise süsteem söötmise haldamiseks
 • Lammaste automaatne identifitseerimine ja/või kaalumine
 • Talle kaalumine (nii laudas kui ka karjamaal)
 • Loomade grupeerimine, liikumine
 • Grupeerida rasvunud talled/keda jätta alles
 • Õigeaegne võõrutamine

Eesmärk:

Et aidata ja/või parandada karja haldamist, kasutadest lambakasvatusaasta jooksul mitmete erinevate tööde käigus kaalu, mis suudab lugeda looma elektroonilist (EID) kõrvamärki/boolust.

Kirjeldus:

EID-lugejaga kaal, mis koos elektroonilise kaaluarvutiga võimaldab iga looma kaalumisel teda identifitseerida EID- kõrvamärgi / booluse abil. Need süsteemid võivad olla fikseeritud või lisatud liikuvate süsteemidena.

Kuidas rakendada:

Sõltuvalt kasutatava elektroonilise kaaluarvuti võimalustest võib see salvestada ja hoiustada kaalumisandmeid ja lisa infot. Kui kaalul on autosorteerija, võib kaaluarvuti automaatselt grupeerida loomi eelnevalt määratud rühmadesse. Kui kaalul puudub autosorteerija, võib kaaluarvuti anda nõu, millisesse gruppi loom peaks minema (kasutaja teeb käsitsi).

Seejärel saab andmeid arvutisse laadida. Ideaaljuhul laetakse kaalumisarvuti seadistamisel sinna kõigi karjas olevate loomade andmed (näiteks nende EID-märgis/booluse number, sugu, tõug, sünniaasta, grupp jne).

Enne iga kaalumisseanssi peaks farmer otsustama kuidas ta soovib loomi grupeerida. Näiteks võib kriteeriumiks olla looma kaal (identifitseerida loomad kaalu järgi, keda tapamajja saata); tiinuse skaneerimine (loomade grupeerimine loote arvu alusel); toitumus (lahjade loomade grupeerimine ühte rühma) või pidamisgrupp (uttede identifitseerimine, et saata loomad õigetesse paaritusgruppidesse).

Kui kaaluarvutisse on sisestanud kõik vajalikud kriteeriumid, siis see kas paigutab looma automaatselt õigesse gruppi või näitab, millisesse gruppi loom peaks minema.

Oodatav kasu:

 • Parem karja arvestuse pidamine
 • Iga looma kohta kogutud andmed.
 • Tööjõu ja aja kokkuhoid
 • Vähenenud stress ja loomade talitamine
 • Paranenud karja efektiivsus
 • Parem tervis ja heaolu
 • Kasulik aretusprogrammide jaoks

Eeldused ja/või piirangud:

 • Kõikide loomadel peavad olema EID-kõrvamärgid
 • Sobivad ruumid
 • Toiteallikas
 • Ostukulud võivad olla väga erinevad (alates lihtsatest käsitsi kaaludest ja kaaluarvutitest kuni autosorteerijatega kaaludeni ja keerulisemate kaaluarvutiteni).
 • Vajab koolitust, et saada süsteemist täit kasu.

Tasuvusanalüüs

Riik:

UK

Tootmissüsteem (piimakarja ja/või lihakarja lammas/kits):

Lihalambad

Loomakategooria (utt, kits, noorkari, tall, kitsetall):

Kõik

Info:
Manus/lingid:

Lammaste elektrooniline identifitseerimine SRUC-is – YouTube

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami