Behov:

 • Bestemme fôringsgrupper / koblinger mellom dyrenes hold og fôring
 • Automatisk sortering av søyer i ulike fôringsgrupper
 • Gjenkjenne og/eller veie sau automatisk
 • Veiing av lam (i fjøs og på beite)
 • Sortering, handtering, flytting
 • Velge ut store lam / påsettlam
 • Avvenning i rett tid

Mål:

Hjelpe og/eller forbedre flokkstyringen ved rekke forskjellige arbeidsoperasjoner gjennom produksjonsåret, ved hjelp av en vekt med avlesing av elektronisk (EID) øremerke/bolus.

Beskrivelse:

Vekt med EID-lesefunksjon som kan identifisere hvert dyr med EID-øremerke/bolus når det veies. Systemet kan stå på en fast plass eller flyttes rundt.

I praksis:

Avhengig av egenskapene til vekta, kan veiedata og tilleggsinformasjon registreres og lagres. Hvis vekta er helautomatisk kan den automatisk sortere dyr i forhåndsbestemte grupper. Hvis vekta ikke er helautomatisk kan vekta foreslå til hvilken gruppe dyret skal deles inn i (noe brukeren da gjør manuelt).

Data kan deretter lastes ned til en datamaskin. Ideelt sett lastes det opp informasjon knyttet til alle dyr i flokken ved oppsett av veiehodet (for eksempel deres EID-merke/bolusnummer, kjønn, rase, fødselsår, gruppe etc.).

Før hver veieøkt bør brukeren bestemme hvilke utvelgelsestkriterier hen ønsker å bruke. En kan for eksempel sortere etter vekt (for eksempel dyr over en viss vekt er slakteklar); drektighetsskanningsresultatet (oppdeling av dyr i forskjellige fôringsgrupper basert på antall foster); hold (for eksempel å dele slankere dyr inn i en egen gruppe for preferansefôring) eller etter gruppe (for eksempel søyer som skal gå inn i visse paringsgrupper).

Når all informasjon som kriteriesettet krever er lagt inn i veiehodet, vil det enten automatisk sluse dyret inn i riktig binge eller det vil indikere hvilken binge dyret skal gå til.

Fordeler:

 • Forbedret journalføring
 • Data samlet inn for hvert enkelt dyr.
 • Arbeids- og tidsbesparelse
 • Redusert stress og håndtering
 • Forbedret effektivitet
 • Bedre helse og dyrevelferd
 • Nyttig for avl

Forutsetninger og/eller begrensninger:

 • Alle dyr må være EID-merket
 • Egnede håndteringsfasiliteter
 • Strømforsyning
 • Innkjøpskostnadene kan variere betydelig (fra enkle manuelle vekter til vekter med automatisk sortering og mer komplekse vekt-funksjoner)
 • Krever opplæring for å få mest mulig ut av systemet

Kost/nytte

Land:

Storbritannia

Produksjonssystem (mjølk og/eller kjøtt sau/geit):

Sau

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

Alle

Kilde:
Vedlegg/lenker:

Sheep Electronic Identification ved SRUC – YouTube

Storsteigen VGS – Digifarm Norge
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami