Teema:

  • Tervis/heaolu/taastootmine
  • Tallekasvatus/nuumamine

Vajadus:

  • Tavapäraste parasiitide avastamine/välisparasiitide kontroll/ja ravi
  • Parasiitide avastamine/väljaheitest proovide võtmine/kuna ravida

Eesmärk:

Teostada parasiidimunade loendust väljaheitest, kasutades internetiühendusega pildipõhist diagnostikaplatvormi, mida saab teha proove laborisse saatmata.

Kirjeldus:

FECPAK G2 komplekt on diagnostiline platvorm, mis võimaldab teostada parasiidimunade loendust väljaheidetest, ilma et oleks vaja saata väljaheite proovid laborisse. See on pildipõhine, mis võimaldab proovide võtmist igal ajal ja nende üleslaadimist arvutitarkvara kaudu. Tulemused tagastatakse 24 h jooksul isikule, kes laadis proovipildid üles.

Kuidas rakendada:

Järgige roojaproovide ettevalmistamisel joonisel 1 esitatud juhiseid. Seade vajab internetiühendust, et laadida pilt üles FECPAKi tarkvarasse (https://online.fecpakg2.com/login). Tulemused saadetakse proovi üleslaadijale tagasi 24 tunni jooksul.

Oodatav kasu:

  • Võib teha igaüks, kellel puuduvad labori vahendid
  • Kiired tulemused

Eeldused ja/või piirangud:

  • Nõuab juurdepääsu internetile
  • Ei diagnoosi suurmaksakaantõbe

Tasuvusanalüüs

Sotsiaal-, keskkonna- ja heaoluhinnangud: –

Riik:

Iirimaa

Tootmissüsteem (piimakarja ja/või lihakarja lammas/kits):

Piima- ja lihalambad

Loomakategooria (utt, kits, noorkari, tall, kitsetall):

Uted

Info:
Manus/lingid:
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami