Vajadus:

Raske hallata erinevate paaritusrühmadega karja.

Eesmärk:

Saada teada iga talle põlvnemine ilma kunstliku seemendamise, ühte tõugu paaritusgrupi kasutamise ja/või poegimise järgselt talle andmete registreerimise vajaduseta.

Kirjeldus:

Teenus, mis annab infot loomade põlvnemise kohta, kasutades koeproovist võetud DNA-d Eriti kasulik karjadele, kus paaritatakse uttesid mitme jääraga rühmades ja/või kes poegivad väljas (karjamaadel või ulatuslikul mägikarjamaal).

Kuidas rakendada:

Alustuseks tuleb kõigilt karja loomadelt võtta proovid, valikus on mitme erineva ettevõtte poolt pakutavat koeproovivõtjad (kas eraldi ependorf või kõrvamärgiga ühendatud ependorfii). Iga proov peab olema märgistatud looma identifitseerimisnumbriga.

Pärast seda tuleb igal aastal võtta proovid ainult uutelt karja lisanduvatelt loomadelt, näiteks äsja ostetud jääradelt või noortelt põhikarja uttedelt (kui nad ei ole antud farmis ües kasvanud) ja kõikidelt uutelt talledelt, kes on sündinud. Kui kõik proovid on kogutud, saadetakse need analüüsimiseks laborisse.

Saadavad tulemused võivad ulatuda iga looma vanematest kuni konkreetsete geenide kohta käiva informatsioonini välja, sõltuvalt sellest, millist teenusepakkujat kasutatakse.

Oodatav kasu:

  • Info iga talle ema ja isa kohta
  • Kaob vajadus kunstliku seemendamise, ühte tõugu paaritusgrupi kasutamise ja/või poegimise järgselt talle andmete registreerimise järgi
  • Võimaldab farmeril hinnata uttede üleskasvatamise tulemuslikkust (nt tallekasv ja ellujäämine) ja jäärade paaritumise edukust (tiinestumiste arv).
  • Võimaldab ekstensiivselt majandatavate karjade osalemist geneetilistes aretusprogrammides.
  • Võimalus saada lisateavet konkreetsete geenide või genoomse aretusväärtuste kohta.

Eeldused ja/või piirangud:

  • Kõigi loomade proovide võtmine on esialgu kulukas.
  • Tuleb kasutada õigeid koeproovivõtuvahendeid.
  • Kõik loomad tuleb individuaalselt identifitseerida (lambad tuleb koeproovi võtmisel märgistada).

Tasuvusanalüüs

Riik:

UK

Tootmissüsteem (piimakarja ja/või lihakarja lammas/kits):

Lihalambad

Loomakategooria (utt, kits, noorkari, tall, kitsetall):

Kõik

Info:
Manus/lingid:

Sm@RT Digifarmi tunnistus – Ühendkuningriik – DNA-koeproovi kogumine – YouTube

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami