Behov:

Vanskelig å styre flokk med forskjellige paringsgrupper

Mål:

Å kjenne stamtavlen til hvert lam uten behov for kunstig befruktning (KI), parringsgrupper med en enkel vær og/eller registrering ved lamming.

Beskrivelse:

En tjeneste som gir informasjon om dyrs opphav ved hjelp av DNA-analyse av en vevsprøve. Spesielt nyttig der det brukes flere værer og/eller der lamming er ute.

I praksis:

Ved oppstart må du sende inn prøver av alle dyr i flokken. Vevsprøvetaker blir levert av flere forskjellige selskaper (enten bare med prøverør eller koblet til øremerke). Hver prøve skal merkes med dyrets nummer.

Etter det første året trenger du bare å ta prøve av nye dyr, for eksempel nyinnkjøpte værer eller søyer og årets påsettlam. Prøvene sendes til et laboratorium for analyse.

Resultatene kan variere fra bare far og mor til hvert dyr til informasjon om spesifikke gener, avhengig av hvilken analysepakke som brukes.

Fordeler:

  • Far- og morinformasjon for hvert lam.
  • Fjerner behovet for kunstig befruktning (KI), parringsgrupper med en enkelt vær og/eller registrering ved lamming.
  • Gjør det mulig for bøndene å vurdere ytelsen til hver søye (f.eks. vekst og overlevelse av lam) og suksessraten for parring (antall etterkommere).
  • Gjør det mulig for ekstensivt forvaltede flokker å være en del av genetiske avlsprogrammer.
  • Potensial for tilleggsinformasjon knyttet til spesifikke gener eller genomiske avlsverdier.

Forutsetninger/begrensninger:

  • Kostbart å ta prøve av alle dyrene i starten.
  • Riktig prøvetakingsutstyr må brukes.
  • Alle dyr må identifiseres individuelt (lam må merkes når vevsprøven samles inn).

Kost/nytte

Land:

Storbritannia

Produksjonssystem (mjølk og/eller kjøtt sau/geit):

Sau

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

Alle

Kilde:
Vedlegg/lenker:

Sm@RT Digifarm vitnesbyrd – Storbritannia – DNA-vevsinnsamling – YouTube

Tjøtta forskningsgård – Digifarm Norge
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami