Kost/nytte

Kostnad / nytte-analyse: Vannmåler

Sm@RT Platform EU Funding

Verktøy / Teknologi: Vannmåler

Analyse utarbeidet av (land): Frankrike

Produksjonstype verktøyet/teknologien er relevant for: Meieri / Kjøtt / Begge deler

Beskrivelse av “referansegården” som analysen utføres for:

Land Frankrike

Produksjonstype:

Hovedsakelig utendørs / Oppbevares 0-3 måneder i året / Oppbevares 4-8 måneder i året / Hovedsakelig innendørs

Gårdsbeiteområde:

Arten: Sau

Antall dyr: 545

Rase: Lacaune

Antall ansatte: 3

Kostnader

Første oppsett

Kapitalkostnader (store gjenstander, f.eks. en veiekasse, auto-drafter osv.):

€1 – €500 / €501- €1,000 / €1,001-€2,500 / €2,501-€5,000 / €5,001-€15,000 / > €15,000

Individuelle kostnader (mindre poster, f.eks. per merke, per prøve, per halsbånd):

1 – 20 EURO / 21 – 50 EURO / 51 – 200 EURO / 201 – 500 EURO / > 500 EURO

Leasingkostnader for utstyr (hvis det ikke er kjøpt):

Årlig / Månedlig / Ukentlig / €1 – €50 / €51-€200 / €201-€500 / > €500

Teknologiens levetid (omtrent hvor lenge vil den vare før den må skiftes ut)?

1 – 4 uker / 1-6 måneder / 6 – 12 måneder / 1-2 år / 2-5 år / > 5 år

Krav til gårdens infrastruktur:

Nedgang / Økning / Ingen endring /

Prosentandel av dyrene i flokken/besetningen som bruker/er utstyrt med/utnytter teknologien?

100%

Driftskostnader

Krav til strømkilde (kryss av for alle som gjelder):

Ikke påkrevd / Strømnett / Batteri / Solcelle / Annet

Abonnementsavgift – Nødvendig? Ja / Nei

Hvis ja

Per flokk/besetning: Årlig €1 – €50

Per enkeltdyr: Månedlig €51 – €200

Per enhet:Ukentlig /€201 – €500 / Over €500

Kreves det ytterligere lisenser eller tillatelser? Nei / Ja – Årlig / Ja – Månedlig / Ja – Ukentlig

Hvis ja, hva koster det?

1 – 50 euro / 51 – 200 euro / 201 – 500 euro / Over 500 euro

Vedlikeholdskostnader – inkludert i abonnementet? Ja / Nei / Ikke aktuelt

Hvis nei, kostnad per måned:

1 – 50 euro / 51 – 200 euro / 201 – 500 euro / Over 500 euro

Vedlikehold / reservedeler:

Lett å få tak i / Vanskelig å få tak i / Ikke mulig å få tak i / Vet ikke

Teknisk/mekanisk støtte på gården etter kjøpet? Ja / Nei

Krav til opplæring

Opplæring kreves for å installere/bruke? Ja / Nei

Hvis ja, tidsrom?

Inntil en time / Halv dag / Hel dag / Mer

Er det behov for ytterligere teknisk rådgivning (f.eks. rådgivertid)? Ja / Nei

Er det ekstra kostnader forbundet med opplæring og/eller teknisk rådgivning? Ja / Nei

Fordeler

(kryss av for alle som gjelder)

Ledelse

Arbeids- og tidsbesparende.

Nøyaktighet i registreringer (helse, ledelse, bevegelser osv.).

Forvaltningsbeslutninger for dyregrupper.

Bedre håndtering av enkeltdyr.

Forbedret medisinbruk.

Bedre ernæring / bedre oppfyllelse av krav.

Bedre utnyttelse av fôrressursene (beite, kraftfôr osv.).

Forbedring av produktkvalitet (f.eks. høy, slaktekropp, vekst, melk osv.).

Økt informasjon om produksjonssystemet.

Mulighet for deling/flytting av enhet (mer enn ett sted).

Dyr

Redusert stress for dyret/dyrene.

Forbedret velferd for dyrene.

Ytterligere informasjon om dyrs atferd.

Informasjon om vanninntak/tilgjengelighet av vann.

Informasjon om matinntak/tilgjengelighet av mat.

Teknisk

Kompatibilitet med andre enheter.

Enkel dataoverføring til annen programvare.

Enkel å bruke når den først er installert.

Annet

Redusert stress for bonden/personalet.

Miljømessige fordeler (f.eks. redusert svinn, økt biologisk mangfold osv.)

Bidrar til å tiltrekke nye aktører til småfeindustrien.

Samlet oppsummering:

Brukervennlighet? Skala 1 (Komplisert) – 10 (Enkel)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Verdi for pengene (fordenne typen referansebruk)?

Ja / Nei / Kanskje

Anbefaler du dette verktøyet/teknologien til bruk på andre typer gårder?

Ja / Nei / Kanskje

Ytterligere kommentarer?

Kostnaden for en vannmåler og dens sender er lav, men registrerings- og overføringsenheten er viktigere ved kjøp og knyttet til et abonnement for å konsultere og laste ned dataene på nettet.

Storsteigen VGS – Digifarm Norge
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami