Tasuvusanalüüs

Kulu/hüve analüüs: EID-võimeline kaalukast

EL poolt rahastatud Sm@RT Platvorm

Tööriist / tehnoloogia: EID-võimeline kaalukast

Analüüsi on koostanud (riik): UK

Tootmistüüp, mille jaoks tööriist/tehnoloogia on asjakohane: Piimatooted / Liha / Mõlemad

Võrdlusettevõtte kirjeldus, mille kohta analüüs tehakse:

Riik: UK

Tootmise tüüp:

Peamiselt välitingimustes / Majutatud 0-3 kuud aastas / Majutatud 4-8 kuud aastas / Peamiselt siseruumides.

Põllumajandusettevõtte karjamaa: ~1,000 ha

Liigid: Lammas

Loomade arv: 700 utted

Tõu: valdavalt šoti mustanahaline.

Töötajate arv: 2

Kulud

Esialgne seadistamine

Kapitalikulud (suured esemed, nt kaalukast, automaatne tõmbur jne):

€1 – €500 / €501- €1,000 / €1,001- €2,500 / €2,501- €5,000 / 5 001-15 000 EUROT / > 15 000 EUROT.

Individuaalsed kulud (väiksemad kulud, nt ühe sildi, ühe proovi, ühe krae kohta):

1 – 20 € / 21 – 50 € / 51 – 200 € / 201 – 500 € / > 500 €.

Seadmete liisingukulud (kui neid ei ole ostetud):

Aastane / Igakuiselt / Nädalane / €1 – €50 / €51-€200 / €201-€500 / > €500

Tehnoloogia kasutusiga (kui kaua see umbes kestab, enne kui see tuleb välja vahetada)?

1 – 4 nädalat / 1-6 kuud / 6 – 12 kuud / 1-2 aastat / 2-5 aastat / > 5 aastat

Põllumajandusettevõtte infrastruktuurinõuded:

Vähenemine / Suurenemine / Ei muutu

Nende loomade osakaal karjas/karjas, kes kasutavad/on varustatud/ kasutavad ära tehnoloogiat?

100%

Jooksvad kulud

Nõuded toiteallikale (märgistage kõik asjakohased nõuded):

Ei nõuta / Elektrivõrk / Aku / Päikesepatarei / Muu

Liitumistasu – vajalik? Jah / Ei

Kui jah

Karja / karja kohta: €1 – €50 aastas

Ühe looma kohta: Kuu 51 – 200 eurot

Ühiku kohta:Nädalane /€201 – €500 / Üle €500

Vajalikud lisalitsentsid või -load? Ei / Jah – Aastane / Jah – Igakuine / Jah – Nädalane / Jah – Nädalane

Kui jah, siis maksumus:

1 € – 50 € / 51 € – 200 € / 201 € – 500 € / Üle 500 €.

Hoolduskulud – sisaldub liitumislepingus? Jah / Ei / Ei kohaldata.

Kui ei, siis maksumus kuus:

1 € – 50 € / 51 € – 200 € / 201 € – 500 € / Üle 500 €.

Hooldus / varuosad:

Lihtne saada / Raske saada / Ei ole võimalik saada / Ei oska öelda.

Tehniline/mehaaniline tugi, mida antakse põllumajandusettevõttes pärast ostu sooritamist? Jah / Ei

Koolitusnõuded

Kas paigaldamiseks/kasutamiseks on vaja koolitust? Jah / Ei

Kui jah, siis ajavahemik?

Kuni tund / Pool päeva / Terve päev / Rohkem

Kas on vaja täiendavat tehnilist nõustamist (nt nõustaja aeg)? Jah / Ei

Kas koolituse ja/või tehnilise nõustamisega kaasnevad lisakulud? Jah / Ei

Eelised

(märkige kõik, mis vastavad)

Juhtimine

Tööjõu / aja kokkuhoid.

Andmete täpsus (tervis, majandamine, liikumine jne).

Loomarühmade majandamisotsused.

Parem loomade individuaalne majandamine.

Parem ravimikasutus.

Parem toitumine / nõuete parem täitmine.

Söödaressursside (karjatamine, kontsentraadid jne) parem kasutamine.

Toote kvaliteedi parandamine (nt heina, rümba, kasvu, piima jne).

Suurem teave tootmissüsteemi kohta.

Võimalus jagada / liigutada seadet (rohkem kui üks asukoht).

Loom

Vähendatud stress loom(t)ele.

Loomade heaolu parandamine.

Lisateave loomade käitumise kohta.

Teave veevõtu / vee kättesaadavuse kohta.

Teave toidu tarbimise / toidu kättesaadavuse kohta.

Tehniline

Ühilduvus teiste seadmetega.

Andmete lihtne ülekandmine teistesse tarkvaradesse.

Pärast paigaldamist lihtne kasutada.

Muud

Vähendatud stress põllumajandustootja/töötajate jaoks.

Keskkonnakasu (nt väiksem raiskamine, suurem bioloogiline mitmekesisus jne).

Aitab meelitada väikemäletsejaliste tootmisse uusi ettevõtjaid.

Veel üks eelis, mida ei ole loetletud? Palun esitage üksikasjad:

Aitab koguda individuaalseid andmeid loomade kohta – jõudlus, olemasolu/ puudumine, tervis jne.

Hoolekandetoetused – varajane hoiatus kehakaalu muutuste põhjal.

Kasulik andmete registreerimiseks geneetilise täiustamise programmide jaoks.

Võimaldab automaatselt tuvastada loomad, keda tuleb hiljem aasta jooksul välja praagida – halva poegimise, kehva emade, pidevalt lammaste jne korral (selle asemel, et kasutada paberkandjal andmeid).

Võimaldab põllumajandustootjatele kasutada selliseid meetodeid nagu sihipärase selektiivse ravi (TST) meetodi kasutamine ussitõrjeks.

Üldine kokkuvõte:

Kasutusmugavus? Skaala 1 (keeruline) – 10 (lihtne)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tasuvus(seda tüüpi võrdlusfarmi puhul)?

Jah / Ei / Võib-olla

Kas soovitate seda vahendit/tehnoloogiat kasutada ka muudes põllumajandusettevõtetes?

Jah / Ei / Võib-olla

Täiendavad kommentaarid?

Kõik loomad peavad olema märgistatud EID-märgisega, et kasutada täielikult ära kaalukastide võimalusi, mistõttu tasub lambad märgistada võimalikult varakult.

Algselt suured kulud, kuid kasu on kvantifitseeritud tööjõu kokkuhoiu ja vähenenud ravimikasutuse näol (vaid kaks näidet). See tasub end mõne aasta pärast ära.

Turul on saadaval mitmesuguseid tooteid. Lihtsamad versioonid hõlmavad käsitsi kasutatavat kaalukasti koos EID-pulga ja kaalukapaga. Keerukamad versioonid sisaldavad automaatset tõmburit ja kõrgema spetsifikatsiooniga kaalukausi kasutamist. Saadaval on ka fikseeritud positsiooniga ja mobiilne versioon.

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami