Kost/nytte

Kostnads-/nytteanalyse: EID-aktivert veiekasse

Sm@RT Platform EU Funding

Verktøy / Teknologi: EID-aktivert veiekasse

Analyse utarbeidet av (land): STORBRITANNIA

Produksjonstype verktøyet/teknologien er relevant for: Meieri / Kjøtt / Begge deler

Beskrivelse av “referansegården” som analysen utføres for:

Land STORBRITANNIA

Produksjonstype:

Hovedsakelig utendørs / Oppbevares 0-3 måneder i året / Oppbevares 4-8 måneder i året / Hovedsakelig innendørs

Beiteområde på gården: ~ca. 1 000 hektar

Arten: Sau

Antall dyr: 700 søyer

Rase: Hovedsakelig skotsk svartfjes

Antall ansatte: 2

Kostnader

Første oppsett

Kapitalkostnader (store gjenstander, f.eks. en veiekasse, auto-drafter osv.):

1 – 500 EURO / 501 – 1 000 EURO / 1 001 – 2 500 EURO / 2 501 – 5 000 EURO / 5 001-15 000 EURO / > 15 000 EURO

Individuelle kostnader (mindre poster, f.eks. per merke, per prøve, per halsbånd):

1 – 20 EURO / 21 – 50 EURO / 51 – 200 EURO / 201 – 500 EURO / > 500 EURO

Leasingkostnader for utstyr (hvis det ikke er kjøpt):

Årlig / Månedlig / Ukentlig / €1 – €50 / €51-€200 / €201-€500 / > €500

Teknologiens levetid (omtrent hvor lenge vil den vare før den må skiftes ut)?

1 – 4 uker / 1-6 måneder / 6 – 12 måneder / 1-2 år / 2-5 år / > 5 år

Krav til gårdens infrastruktur:

Nedgang / Økning / Ingen endring

Prosentandel av dyrene i flokken/besetningen som bruker/er utstyrt med/utnytter teknologien?

100%

Driftskostnader

Krav til strømkilde (kryss av for alle som gjelder):

Ikke påkrevd / Nett / Batteri / Solar / Annet

Abonnementsavgift – Nødvendig? Ja / Nei

Hvis ja

Per flokk/besetning: Årlig €1 – €50

Per enkeltdyr: Månedlig €51 – €200

Per enhet:Ukentlig /€201 – €500 / Over €500

Kreves det ytterligere lisenser eller tillatelser? Nei / Ja – Årlig / Ja – Månedlig / Ja – Ukentlig

Hvis ja, hva koster det?

1 – 50 euro / 51 – 200 euro / 201 – 500 euro / Over 500 euro

Vedlikeholdskostnader – inkludert i abonnementet? Ja / Nei / Ikke aktuelt

Hvis nei, kostnad per måned:

1 – 50 euro / 51 – 200 euro / 201 – 500 euro / Over 500 euro

Vedlikehold / reservedeler:

Lett å få tak i / Vanskelig å få tak i / Ikke mulig å få tak i / Vet ikke

Teknisk/mekanisk støtte på gården etter kjøpet? Ja / Nei

Krav til opplæring

Opplæring kreves for å installere/bruke? Ja / Nei

Hvis ja, tidsrom?

Inntil en time / Halv dag / Hel dag / Mer

Er det behov for ytterligere teknisk rådgivning (f.eks. rådgivertid)? Ja / Nei

Er det ekstra kostnader forbundet med opplæring og/eller teknisk rådgivning? Ja / Nei

Fordeler

(kryss av for alle som gjelder)

Ledelse

Arbeids- og tidsbesparende.

Nøyaktighet i registreringer (helse, ledelse, bevegelser osv.).

Forvaltningsbeslutninger for dyregrupper.

Bedre håndtering av enkeltdyr.

Forbedret medisinbruk.

Bedre ernæring / bedre oppfyllelse av krav.

Bedre utnyttelse av fôrressursene (beite, kraftfôr osv.).

Forbedring av produktkvalitet (f.eks. høy, slaktekropp, vekst, melk osv.).

Økt informasjon om produksjonssystemet.

Mulighet for deling/flytting av enhet (mer enn ett sted).

Dyr

Redusert stress for dyret/dyrene.

Forbedret velferd for dyrene.

Ytterligere informasjon om dyrs atferd.

Informasjon om vanninntak/tilgjengelighet av vann.

Informasjon om matinntak/tilgjengelighet av mat.

Teknisk

Kompatibilitet med andre enheter.

Enkel dataoverføring til annen programvare.

Enkel å bruke når den først er installert.

Annet

Redusert stress for bonden/personalet.

Miljømessige fordeler (f.eks. redusert svinn, økt biologisk mangfold osv.)

Bidrar til å tiltrekke nye aktører til småfeindustrien.

En annen fordel som ikke er nevnt? Vennligst oppgi detaljer:

Hjelper med å samle inn data om enkeltdyr – ytelse, tilstedeværelse/fravær, helse osv.

Velferdsytelser – tidlig varsel om at noe er galt basert på vektendringer.

Nyttig for registrering av data til genetiske forbedringsprogrammer.

Gir en automatisk måte å identifisere dyr som skal slaktes ut senere på året – dårlig lamming, dårlige mødre, gjennomgående halte osv.

Gjør det mulig for bønder å bruke metoder som Targeted Selective Treatment (TST) for ormekur.

Samlet oppsummering:

Brukervennlighet? Skala 1 (Komplisert) – 10 (Enkel)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Verdi for pengene (fordenne typen referansebruk)?

Ja / Nei / Kanskje

Anbefaler du dette verktøyet/teknologien til bruk på andre typer gårder?

Ja / Nei / Kanskje

Ytterligere kommentarer?

Alle dyr må merkes med EID-merke for å kunne utnytte vektkassens muligheter fullt ut, og det lønner seg derfor å merke lammene så tidlig som mulig.

Store startkostnader, men fordelene har blitt kvantifisert i form av spart arbeidskraft og redusert medisinbruk (bare to eksempler). Det vil betale seg selv etter noen år.

Det finnes en rekke produkter på markedet. Enklere versjoner inkluderer bruk av en manuell veiekasse kombinert med en EID-stick og et veiehode. Mer sofistikerte versjoner inkluderer bruk av en autodrafter og et veiehode med høyere spesifikasjoner. Det finnes også versjoner med fast plassering og mobilversjoner.

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami