Tasuvusanalüüs

Kulu/hüve analüüs: Post-kuivatatud heina tehnoloogia

EL poolt rahastatud Sm@RT Platvorm

Tööriist / tehnoloogia: Kuivatatud heina tehnoloogia

Analüüsi on koostanud (riik): Eesti

Tootmistüüp, mille jaoks tööriist/tehnoloogia on asjakohane: Piimatooted / Liha / Mõlemad

Võrdlusettevõtte kirjeldus, mille kohta analüüs tehakse:

Riik: Eesti

Tootmise tüüp:

Peamiselt välitingimustes / Majutatud 0-3 kuud aastas / Majutatud 4-8 kuud aastas / Peamiselt siseruumides.

Põllumajandusettevõtte karjamaa: puudub

Liigid: Kits

Loomade arv: 260 lüpsikitse

Tõu: Tüüringi

Töötajate arv: 1

Kulud

Esialgne seadistamine

Kapitalikulud (suured esemed, nt kaalukast, automaatne tõmbur jne):

€1 – €500 / €501- €1,000 / €1,001-€2,500 / €2,501-€5,000 / €5,001-€15,000 / > €15,000

Individuaalsed kulud (väiksemad kulud, nt ühe sildi, ühe proovi, ühe krae kohta):

1 – 20 € / 21 – 50 € / 51 – 200 € / 201 – 500 € / > 500 €.

Seadmete liisingukulud (kui neid ei ole ostetud):

Aastane / Igakuiselt / Nädalane / €1 – €50 / €51-€200 / €201-€500 / > €500

Tehnoloogia kasutusiga (kui kaua see umbes kestab, enne kui see tuleb välja vahetada)?

1 – 4 nädalat / 1-6 kuud / 6 – 12 kuud / 1-2 aastat / 2-5 aastat / > 5 aastat

Põllumajandusettevõtte infrastruktuurinõuded:

Vähenemine / Suurenemine / Ei muutu /

Nende loomade osakaal karjas/karjas, kes kasutavad/on varustatud/ kasutavad ära tehnoloogiat?

100%

Jooksvad kulud

Nõuded toiteallikale (märgistage kõik asjakohased nõuded):

Ei nõuta / Elektrivõrk / Aku / Päikeseenergia / Muu

Liitumistasu – vajalik? Jah / Ei

Kui jah

Karja / karja kohta: €1 – €50 aastas

Ühe looma kohta: Kuu 51 – 200 eurot

Ühiku kohta:Nädalane /€201 – €500 / Üle €500

Vajalikud lisalitsentsid või -load? Ei / Jah – Aastane / Jah – Igakuine / Jah – Nädalane / Jah – Nädalane

Kui jah, siis maksumus:

1 € – 50 € / 51 € – 200 € / 201 € – 500 € / Üle 500 €.

Hoolduskulud – sisaldub liitumislepingus? Jah / Ei / Ei kohaldata.

Kui ei, siis maksumus kuus:

1 € – 50 € / 51 € – 200 € / 201 € – 500 € / Üle 500 €.

Hooldus / varuosad:

Lihtne saada / Raske saada / Ei ole võimalik saada / Ei oska öelda.

Tehniline/mehaaniline tugi, mida antakse põllumajandusettevõttes pärast ostu sooritamist? Jah / Ei

Koolitusnõuded

Kas paigaldamiseks/kasutamiseks on vaja koolitust? Jah / Ei

Kui jah, siis ajavahemik?

Kuni tund / Pool päeva / Terve päev / Rohkem

Kas on vaja täiendavat tehnilist nõustamist (nt nõustaja aeg)? Jah / Ei

Kas koolituse ja/või tehnilise nõustamisega kaasnevad lisakulud? Jah / Ei

Eelised

(märkige kõik, mis vastavad)

Juhtimine

Tööjõu / aja kokkuhoid.

Andmete täpsus (tervis, majandamine, liikumine jne).

Loomarühmade majandamisotsused.

Parem loomade individuaalne majandamine.

Parem ravimikasutus.

Parem toitumine / nõuete parem täitmine.

Söödaressursside (karjatamine, kontsentraadid jne) parem kasutamine.

Toote kvaliteedi parandamine (nt heina, rümba, kasvu, piima jne).

Suurem teave tootmissüsteemi kohta.

Võimalus jagada / liigutada seadet (rohkem kui üks asukoht).

Loom

Vähendatud stress loom(t)ele.

Loomade heaolu parandamine.

Lisateave loomade käitumise kohta.

Teave veevõtu / vee kättesaadavuse kohta.

Teave toidu tarbimise / toidu kättesaadavuse kohta.

Tehniline

Ühilduvus teiste seadmetega.

Andmete lihtne ülekandmine teistesse tarkvaradesse.

Pärast paigaldamist lihtne kasutada.

Muud

Vähendatud stress põllumajandustootja/töötajate jaoks.

Keskkonnakasu (nt väiksem raiskamine, suurem bioloogiline mitmekesisus jne).

Aitab meelitada väikemäletsejaliste tootmisse uusi ettevõtjaid.

Veel üks eelis, mida ei ole loetletud? Palun esitage üksikasjad:

Täielik lahendus kogu põllumajandusettevõtte jaoks kuiva heina söötmiseks aastaringselt siseruumides. Kvaliteetne hein ilma siloeta tagab kvaliteetse toodangu (toorpiim ja piimatooted ilma klostriidibakteriteta). Hea loomade tervis. Puhas õhk laudas. Töökoormuse optimeerimine (1 inimene võiks toita 500 kitse päevas). Võimalus teenida lisatulu lemmikloomade näriliste jaoks mõeldud kvaliteetse heina turustamisega.

Saab kasutada ka muude materjalide kui muru kuivatamiseks.

Üldine kokkuvõte:

Kasutusmugavus? Skaala 1 (keeruline) – 10 (lihtne)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tasuvus(seda tüüpi võrdlusfarmi puhul)?

Jah / Ei / Võib-olla

Kas soovitate seda vahendit/tehnoloogiat kasutada ka muudes põllumajandusettevõtetes?

Jah / Ei / Võib-olla

Täiendavad kommentaarid?

Pärast niitmist lastakse murul ühe päeva (või vähem) põllul närbuda ja seejärel viiakse see punkritesse.

Kuivatussüsteemil on mitmesugused andurid, mis jälgivad õhutemperatuuri ja õhuniiskust punkri eri kõrgustes kuivatusjärgse protsessi ajal. Süsteem liigutab klappe vastavalt vajadusele. Süsteem kasutab kas sooja kuiva õhku katusealusest ruumist või lülitab õhust liigse niiskuse eemaldamiseks sisse kuivati. Seda toidab peamiselt päikesepaneelidest saadav elekter.

Tallis on kahekordne lagi musta plekk-katuse all. Päike soojendab musta katust, õhk on soojendatud ja juhitakse läbi tunnelite punkritesse. Kuivatatud heina toimetatakse kohale ripptõstukiga, mis on ülesehitatud rööbastel. See süsteem tagab aastaringselt kvaliteetse heina lüpsikitsede toitmiseks.

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami