Kost/nytte

Kost/nytte-analyse: Høytørke

By juni 7, 2024juni 14th, 2024No Comments

Sm@RT Platform EU Funding

Verktøy / Teknologi: Teknologi for ettertørket høy

Analyse utarbeidet av (land): Estland

Produksjonstype verktøyet/teknologien er relevant for: Meieri / Kjøtt / Begge deler

Beskrivelse av “referansegården” som analysen utføres for:

Land: Estland

Produksjonstype:

Hovedsakelig utendørs / Oppbevares 0-3 måneder i året / Oppbevares 4-8 måneder i året / Hovedsakelig innendørs

Gårdens beiteområde: n/a

Art: Geit

Antall dyr: 260 melkegeiter

Rase: Thüringer

Antall ansatte: 1

Kostnader

Første oppsett

Kapitalkostnader (store gjenstander, f.eks. en veiekasse, auto-drafter osv.):

€1 – €500 / €501- €1,000 / €1,001-€2,500 / €2,501-€5,000 / €5,001-€15,000 / > €15,000

Individuelle kostnader (mindre poster, f.eks. per merke, per prøve, per halsbånd):

1 – 20 EURO / 21 – 50 EURO / 51 – 200 EURO / 201 – 500 EURO / > 500 EURO

Leasingkostnader for utstyr (hvis det ikke er kjøpt):

Årlig / Månedlig / Ukentlig / €1 – €50 / €51-€200 / €201-€500 / > €500

Teknologiens levetid (omtrent hvor lenge vil den vare før den må skiftes ut)?

1 – 4 uker / 1-6 måneder / 6 – 12 måneder / 1-2 år / 2-5 år / > 5 år

Krav til gårdens infrastruktur:

Nedgang / Økning / Ingen endring /

Prosentandel av dyrene i flokken/besetningen som bruker/er utstyrt med/utnytter teknologien?

100%

Driftskostnader

Krav til strømkilde (kryss av for alle som gjelder):

Ikke påkrevd / Strømnett / Batteri / Solcelle / Annet

Abonnementsavgift – Nødvendig? Ja / Nei

Hvis ja

Per flokk/besetning: Årlig €1 – €50

Per enkeltdyr: Månedlig €51 – €200

Per enhet:Ukentlig /€201 – €500 / Over €500

Kreves det ytterligere lisenser eller tillatelser? Nei / Ja – Årlig / Ja – Månedlig / Ja – Ukentlig

Hvis ja, hva koster det?

1 – 50 euro / 51 – 200 euro / 201 – 500 euro / Over 500 euro

Vedlikeholdskostnader – inkludert i abonnementet? Ja / Nei / Ikke aktuelt

Hvis nei, kostnad per måned:

1 – 50 euro / 51 – 200 euro / 201 – 500 euro / Over 500 euro

Vedlikehold / reservedeler:

Lett å få tak i / Vanskelig å få tak i / Ikke mulig å få tak i / Vet ikke

Teknisk/mekanisk støtte på gården etter kjøpet? Ja / Nei

Krav til opplæring

Opplæring kreves for å installere/bruke? Ja / Nei

Hvis ja, tidsrom?

Inntil en time / Halv dag / Hel dag / Mer

Er det behov for ytterligere teknisk rådgivning (f.eks. rådgivertid)? Ja / Nei

Er det ekstra kostnader forbundet med opplæring og/eller teknisk rådgivning? Ja / Nei

Fordeler

(kryss av for alle som gjelder)

Ledelse

Arbeids- og tidsbesparende.

Nøyaktighet i registreringer (helse, ledelse, bevegelser osv.).

Forvaltningsbeslutninger for dyregrupper.

Bedre håndtering av enkeltdyr.

Forbedret medisinbruk.

Bedre ernæring / bedre oppfyllelse av krav.

Bedre utnyttelse av fôrressursene (beite, kraftfôr osv.).

Forbedring av produktkvalitet (f.eks. høy, slaktekropp, vekst, melk osv.).

Økt informasjon om produksjonssystemet.

Mulighet for deling/flytting av enhet (mer enn ett sted).

Dyr

Redusert stress for dyret/dyrene.

Forbedret velferd for dyrene.

Ytterligere informasjon om dyrs atferd.

Informasjon om vanninntak/tilgjengelighet av vann.

Informasjon om matinntak/tilgjengelighet av mat.

Teknisk

Kompatibilitet med andre enheter.

Enkel dataoverføring til annen programvare.

Enkel å bruke når den først er installert.

Annet

Redusert stress for bonden/personalet.

Miljømessige fordeler (f.eks. redusert svinn, økt biologisk mangfold osv.)

Bidrar til å tiltrekke nye aktører til småfeindustrien.

En annen fordel som ikke er nevnt? Vennligst oppgi detaljer:

Komplett løsning for hele gården for fôring av tørt høy hele året innendørs. Høy av høy kvalitet uten ensilasje sikrer produksjon av høy kvalitet (rå melk og melkeprodukter uten klostridiebakterier). God dyrehelse. Ren luft i en låve. Optimalisering av arbeidsmengden (1 person kan fôre 500 geiter om dagen). Mulighet for å tjene ekstra inntekter ved å markedsføre høy av høy kvalitet til gnagere.

Kan brukes til å tørke andre materialer enn gress.

Samlet oppsummering:

Brukervennlighet? Skala 1 (Komplisert) – 10 (Enkel)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Verdi for pengene (fordenne typen referansebruk)?

Ja / Nei / Kanskje

Anbefaler du dette verktøyet/teknologien til bruk på andre typer gårder?

Ja / Nei / Kanskje

Ytterligere kommentarer?

Etter slått får gresset tørke i én dag (eller mindre) på jordet før det kjøres inn

Tørkesystemet har ulike sensorer for overvåking av lufttemperatur og luftfuktighet i ulike høyder i bunkeren under ettertørkingsprosessen. Systemet flytter ventiler etter behov. Systemet bruker enten varm, tørr luft fra loftsrommet eller slår på tørketrommelen for å fjerne overflødig fuktighet fra luften. Tørka drives med elektrisitet hovedsakelig hentet fra solcellepaneler.

Låven har dobbelt tak under svart blikktak. Solen varmer opp det svarte taket, luften varmes opp og ledes gjennom tunneler til bunkerne. Det tørkede høyet leveres med en hengende gaffeltruck på skinner. Dette systemet sikrer høy av høy kvalitet året rundt til fôring av melkegeiter.

Storsteigen VGS – Digifarm Norge
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami