Found 60 Results
Page 1 of 4

Dynamic tank weighing


The dynamic tank weighing device automatically measure and record the weight of the milk tank using weight sensors and a recording and transmission box. A display box also allows to read the weight of the tank in live. The data is accessible using dedicated software which allows time-stamped weight data files to be downloaded.

The pulses emitted are proportional to the flow of water passing through this meter. The pulses can be recorded by a logger which stores and transmits this data to a gateway for live access on a website or smartphone application.

jaanuar 30, 2024


Connected water meter


A connected water meter makes possible to measure the volume of water consumed on all part of a barn (e.g drinking trough) thanks to a pulse transmitter positioned on the meter.

The pulses emitted are proportional to the flow of water passing through this meter. The pulses can be recorded by a logger which stores and transmits this data to a gateway for live access on a website or smartphone application.


FECPAK G2


FECPAK G2 komplekt on diagnostiline platvorm, mis võimaldab teostada parasiidimunade loendust väljaheidetest, ilma et oleks vaja saata väljaheite proovid laborisse. See on pildipõhine, mis võimaldab proovide võtmist igal ajal ja nende üleslaadimist arvutitarkvara kaudu. Tulemused tagastatakse 24 h jooksul isikule, kes laadis proovipildid üles.

detsember 5, 2023


EAAP 2023 conference in Lyon


Click here to read about the EAAP 2023 conference in Lyon

Sildid:

november 28, 2023


EAAP 2021 conference in Davos


Click here to read about the EAAP 2021 conference in Davos

Sildid:


Genoomne põlvnemine


Teenus, mis annab infot loomade põlvnemise kohta, kasutades koeproovist võetud DNA-d. See võimaldab saada teada iga talle põlvnemine ilma kunstliku seemendamise, ühte tõugu paaritusgrupi kasutamise ja/või poegimise järgselt talle andmete registreerimise vajaduseta.

november 16, 2023Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal


Elgvasslien, Bjørnar and Siw Elgvasslien Dairy Goat farm Folldal, Norway

Sildid: ,

november 15, 2023


Lammaste konveier


Lambakonveier liigub ja hoiab lambaid piki jooksu operaatori poolt eelnevalt määratud kiirusega. Lambad seisavad püsti ja nad ei saa konveieril edasi ega tagasi liikuda. See võimaldab farmeril jääda konveieri ühele või teisele poole ja manustada ravimeid ise liikumata. Konveieri kiirust saab reguleerida ja lambaid saab vastavalt vajadusele liigutada ettepoole, hoida ühes asendis, liigutada tagasi või hoida selili. Läbikõnnitav kaal on kaal, millega on vähem probleeme. See koosneb kahest kaalumisvardast mis tagavad dünaamilise kaalumise See tähendab, et loomad ei pea peatuma kaalumiseks. Kaal arvestab mitme ülekäimise keskmise kaalu.

november 14, 2023


Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal


Oppisto Mjøen, Eivind og Torhild Mjøen Meat Sheep farm Oppdal, Norway Other Sheep Meat Digifarms

Sildid: , ,


EID käeshoitav lugeja


EID käeshoitavat lugejat saab kasutada mis tahes looma skaneerimiseks, kellel on EID-märgis. Pärast identifitseerimist saab seadet kasutada andmete sisestamiseks, nagu näiteks kehamass, toitumus jm. Lugejad saavad Bluetooth-tehnoloogia abil juhtmevabalt ühenduda kaalunäidikuga. Sõltuvalt lugejast saab sisestada rohkem teavet, nt ravi, pesakonna suurus, aretuse info, poegimisraskused jne. Tavalised lugejad skaneerivad ja salvestavad ainult EID-märke ja seansi numbrit, kuid täiustatud lugejad on kohandatavad mitut liiki andmete salvestamiseks. Andmed laaditakse üles tarkvarapaketti, st andmebaasi, mida saab vaadata, kuhu saab andmeid koguda ja kus saab aruandeid koostada.Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal


Kvalsjord Gård, Bernt Inge Hoel and Tove Godtland Meat Sheep farm Oppdal, Norway Other Sheep Meat Digifarms

Sildid: , ,
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway


NIBIO Tjøtta Norway Other Sheep Meat Digifarms #rt-tpg-container-489374287 .rt-holder .rt-woo-info .price{color:#3f8eb5;}body .rt-tpg-container .rt-tpg-isotope-buttons .selected, #rt-tpg-container-489374287 .layout12 .rt-holder:hover .rt-detail, #rt-tpg-container-489374287 .isotope8 .rt-holder:hover .rt-detail, #rt-tpg-container-489374287 .carousel8 .rt-holder:hover .rt-detail, #rt-tpg-container-489374287 .layout13 .rt-holder .overlay...

juuni 16, 2022


Page 1 of 4