Found 64 Results
Page 1 of 4

Tankvekt


Tankvekten består av vektsensorer og en registrerings- og overføringsenhet som registrerer vekten av melketanken automatisk. På et display kan du se vekta underveis. Med tilpasset programvare kan du laste ned vektdata for ulike tider.

Pulsene som sendes ut, er proporsjonale med vannmengden som passerer gjennom måleren. Pulsene kan registreres av en enhet som lagrer og overfører disse dataene til en “gateway” som blir tilgjengelig på et nettsted eller en smarttelefonapplikasjon.

juni 12, 2024


Vannmåler


En vannmåler gjør det mulig å måle vannforbruket i alle deler av fjøset (f.eks. drikkekar) ved hjelp av en pulssender som er plassert på måleren.

Pulsene som sendes ut, er proporsjonale med vannmengden som passerer gjennom måleren. Pulsene kan registreres av en loggføringsenhet som lagrer og overfører dataene til en “gateway” som gir direkte tilgang til et nettsted eller en smarttelefonapplikasjon.

juni 11, 2024EAAP 2023 conference in Lyon


Click here to read about the EAAP 2023 conference in Lyon

Stikkord:

november 28, 2023


EAAP 2021 conference in Davos


Click here to read about the EAAP 2021 conference in Davos

Stikkord:


Høytørke


Etter slåtten får gresset fortørke i én dag (eller mindre) og kjøres så inn. Tørka blir ventilert nedenfra, og en regulerer luftfuktigheten i luft som kommer inn, og luft som går ut.

november 21, 2023


Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal


Elgvasslien, Bjørnar and Siw Elgvasslien Dairy Goat farm Folldal, Norway

Stikkord: ,

november 15, 2023


Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal


Oppisto Mjøen, Eivind og Torhild Mjøen Meat Sheep farm Oppdal, Norway

Stikkord: , ,

november 14, 2023Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal


Kvalsjord Gård, Bernt Inge Hoel and Tove Godtland Meat Sheep farm Oppdal, Norway

Stikkord: , ,Genomkartlegging


En tjeneste som gir informasjon om dyrs avstamning ved hjelp av DNA-analyse av en vevsprøve. Det gjør det mulig å kjenne stamtavlen til hvert lam selv om det ikke blir brukt kunstig inseminering, parringsgrupper med en enkel vær og/eller registrering ved lamming.


EID-brikker/bolus & vekt med EID-lesing og automatisk sortering


En vekt som kan identifisere dyr ved å lese øremerke/bolus (EID) kan hjelpe og/eller forbedre flokkstyringen, og kan brukes under en rekke forskjellige arbeidsoperasjoner gjennom produksjonsåret.NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway


NIBIO Tjøtta Norway Other Sheep Meat Digifarms #rt-tpg-container-2765989111 .rt-holder .rt-woo-info .price{color:#3f8eb5;}body .rt-tpg-container .rt-tpg-isotope-buttons .selected, #rt-tpg-container-2765989111 .layout12 .rt-holder:hover .rt-detail, #rt-tpg-container-2765989111 .isotope8 .rt-holder:hover .rt-detail, #rt-tpg-container-2765989111 .carousel8 .rt-holder:hover .rt-detail, #rt-tpg-container-2765989111 .layout13 .rt-holder .overlay...

juni 13, 2024


Page 1 of 4