Vajadus:

Individuaalne piima mõõtmine

Eesmärk:

Loomade individuaalse piimatoodangu automaatne kogumine ja andmete haldamine

Kirjeldus:

See kuvab kergesti loetavad individuaalsed andmed piimakoguse, piimavoo ja lüpsiaja kestuse kohta selgete punaste numbritega (nt DeLaval), et lihtsustada karja tõhusat igapäevast pidamist.

On võimalik registreerida piima elektrijuhtivust ja temperatuuri (nt AfiMilk, Lactocorder).

Kuidas rakendada:

Piimamõõtja peab asuma lüpsiruumis.

Kõik loomad peavad olema märgistatud ja nende individuaalsed andmed sisestatud tarkvarasse (DeLaval, AfiMilk või muud).

Oodatav kasu:

  • Piimatoodangut jälgitakse individuaalselt igal lüpsmisel.
  • Individuaalsed hoiatused, mis põhinevad piimatoodangu langusel ja/või elektrijuhtivuse tõusul, et varakult avastada mastiit ja muud patoloogiad/stressiolukorrad.
  • Nõuetele vastavad söötmisplaanid

Eeldused ja/või piirangud:

  • Peab olemas olema karjahaldustarkvara.
  • Kalibreerimine
  • Automaatne väljaviimine

Tasuvusanalüüs

 

Ligikaudu 5000 eurot/klaster

Riik:

Itaalia

Tootmissüsteem (piimakarja ja/või lihakarja lammas/kits):

Piimalammas/kits

Loomakategooria (utt, emaskits, noorkari, tall, kitsetall):

utt/kits

Info:

 

Manus/lingid:

https://www.youtube.com/watch?v=gL1lYZkVsQw&t=6s&ab_channel=H2020SmaRT

 

https://www.youtube.com/watch?v=TeDvUnn3ViY&ab_channel=H2020SmaRT

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami