Behov:

Individuell melkemåling

Mål:

Innsamling av data om individuell melkeproduksjon, håndtering av data

Beskrivelse:

Viser lettleste individuelle data om melkemengde, melkestrøm og melketid med tydelige røde sifre (f.eks. DeLaval) for å forenkle effektiv, daglig flokkstyring.

Ledningstall og temperatur kan registreres (f.eks. AfiMilk, Lactocorder)

I praksis:

Melkemåleren må være plassert i melkestallen.

Alle dyrene skal være merket og deres individuelle informasjon lagt inn i dataprogrammet (DeLaval, AfiMilk eller andre).

Fordeler:

  • Melkemengden overvåkes individuelt ved hver melking.
  • Individuelle advarsler basert på melkemengdefall og/eller økning av ledningstall for tidlig påvisning av mastitt og andre sykdommer.
  • Fôring etter norm

Forutsetninger/begrensninger:

  • Trenger dataprogram
  • Kalibrering
  • Automatisk nedlasting

Kost/nytte

 

Omtrent 5000 euro/pall

Land:

Italia

Produksjonssystem (mjølk og/eller kjøtt sau/geit):

Melkesau/geit

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

søye/geit

Kilde:

 

Vedlegg/lenker:

https://www.youtube.com/watch?v=gL1lYZkVsQw&t=6s&ab_channel=H2020SmaRT

 

https://www.youtube.com/watch?v=TeDvUnn3ViY&ab_channel=H2020SmaRT

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami