Behov:

  • Håndtering av store antall sau.
  • Medisinering/vaksinering av sau

Mål:

Holde sauer i ro, samtidig som brukeren kan vaksinere, medisinere etc. med minimal fysisk belastning

Beskrivelse:

Sauetransportøren flytter sauene med en hastighet som er bestemt av operatøren. Sauene holdes oppreist og kan ikke bevege seg forover eller bakover i transportøren. Dette gjør at bonden kan stå på siden av transportbåndet og gi behandlinger uten å bevege seg. Transportbåndets hastighet kan justeres og sauene kan flyttes frem- eller bakover, holdes stille, eller holdes på ryggen etter behov.

I praksis:

Sauene må lastes/gå inn på transportbåndet mens det beveger seg, noen sauer vil gå på seg selv, men andre må kanskje dyttes frem. Bonden kan stille inn og justere hastigheten på transportbåndet, og sauene beveger seg i stedet for brukeren.

Fordeler:

  • Tidsbesparende
  • Redusert fysisk belastning for bonden
  • Kan gjennomføre flere behandlinger samtidig

Forutsetninger og/eller begrensninger:

  • Noen sauer må kanskje dyttes inn på transportbåndet
  • Ikke egnet for høydrektige søyer
  • Kan ikke utføre holdvurdering mens dyr er i transportbåndet

Kost/nytte

Vurdering av HMS-parametre:

Land:

Irland

Produksjonssystem: (Melke- og/eller kjøtt sau/geit):

Sau

Dyrekategori: (Søye, geit, påsett, lam, killing):

Søye, påsett, lam

Kilde:

 

Vedlegg/lenker:

Storsteigen VGS – Digifarm Norge
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami