Sm@RT Partnerek

Az Sm@RT egy 3 éves projekt, amelyet az Európai Unió H2020 kutatási és innovációs programja finanszíroz, a RUR-15-2020 tematikus hálózatok a gyakorlatra kész tudást gyűjtik össze (101000471 támogatási szerződés). 2021 januárjában indult.

A Sm@RT hálózatot alkotó 11 partner:

 • SRUC (Project Coordinator), Scotland
 • Moredun Research Institute, Scotland
 • Institut de l’Elevage, France,
 • Norsk Institutt for Biookonomi (NIBIO), Norway
 • Teagasc – Agriculture and food development authority, Ireland
 • Debreceni Egyetem (UNIDEB), Hungary
 • AGRIS Sardegna – Agenzia per la Ricerca in Agricoltura, Italy
 • Institut National de la Recherche Agronomique, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), France
 • Agricultural Research Organisation of Israel, Israel
 • Estonian University of Life Sciences (Eesti Maaulikool), Estonia
 • In Extenso Innovation Croissance (IEIC), France
Sm@RT Partnerek

SRUC (Scotland’s Rural College)

SRUC - Scotland's Rural CollegeSRUC (Scotland’s Rural College)az Egyesült Királyság vezető kutatási, oktatási és tanácsadói szervezete, amely a földhöz kapcsolódó iparágaknak nyújtott szolgáltatásokra szakosodott nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt. Nagy, modern és multidiszciplináris szervezetként a SRUC olyan készségekkel és erőforrásokkal rendelkezik, amelyek páratlanok az Egyesült Királyságban, Európa-szerte és távolabb is. A SRUC célja ismeretek, készségek és megértés létrehozása, fejlesztése és alkalmazása a vidéki területek és közösségek fenntarthatóságának, valamint azon iparágak életképességének javítása érdekében, amelyek ezektől függenek. Körülbelül 1500 munkatársa kutatási, oktatási és tanácsadási szolgáltatásokat nyújt kis- és középvállalkozások, vállalati ügyfelek, helyi és regionális önkormányzatok, valamint állami szervek és osztályok számára. Bővebb információ: www.sruc.ac.uk

Project contact (and coordinator): Claire Morgan-Davies (claire.morgan-davies@sruc.ac.uk)

Network Facilitator: Ann McLaren (ann.mclaren@sruc.ac.uk)

The Moredun Foundation

MoredunThe Moredun Foundation gazdálkodók tulajdonában és irányítása alatt áll, és az Egyesült Királyság egyik legnagyobb állattenyésztési szervezete, amely az állatok egészségének és jólétének legmagasabb színvonalának előmozdításán dolgozik kutatáson és oktatáson keresztül. A Moredun Alapítvány irányítja a Moreduni Kutatóintézet munkáját, amelynek célja, hogy nemzetközileg elismert kutatásokat végezzen az állatállomány fertőző betegségeivel kapcsolatban, hogy segítsen megoldást találni a modern gazdálkodást érintő fő kihívásokra, mint például a változó éghajlat következményeire; biztonságos és fenntartható élelmiszer- és vízellátás biztosítása, a biológiai sokféleség megőrzése és megoldások keresése a fertőző betegségekre. Napjainkban számos állatgyógyászati gyógyszert és vakcinát, kutattak, fejlesztettek vagy teszteltek a Moredunban, amelyeket rutinszerűen használnak a termelésben. Bővebb információ: www.moredun.org.uk

Project contact: Fiona Kenyon (fiona.kenyon@moredun.ac.uk)

The French Livestock Institute (Institut de l’Elevage, acronym Idele)

IDELE - Institut de l’ElevageThe French Livestock Institute (Institut de l’Elevage, acronym Idele)a francia nemzeti műszaki referencia- és normatív testülete az állattenyésztésben. Ez egy nonprofit, nem kormányzati szervezet, amelynek irányítását az állattenyésztők szövetségei és szakszervezetei végzik. Tevékenysége kiterjed alkalmazott kutatásra, műszaki segítségnyújtásra és technológiatranszferre a szarvasmarha-, juh-, kecske- és lótenyésztési tudomány területein. 300 alkalmazottja van. A fő kutatási témák a genetikai értékelés, populációkezelés és szelekció, fenotipizálás és adatgyűjtés, fajtamegfigyelő központok vezetése, precíziós állattenyésztés, állattartási technikák és környezet, beleértve a takarmányt és a pásztorkodást, az állati termékek minősége, az állategészségügy és -jólét, a gazdaság gazdálkodástana , értéklánc-gazdaságtan, mezőgazdasági munkavégzés és társadalmi megközelítések, módszerek és eszközök a referenciákhoz és a tanácsadói szolgáltatásokhoz. Bővebb információ: Institut de l’Elevage

Network Facilitator: Laurence Depuille (Laurence.depuille@idele.fr)

Project contact: Jean-Marc Gautier (jean-marc.gautier@idele.fr)

Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO)

NIBIONorwegian Institute of Bioeconomy Research (NIBIO) egy a Földművelésügyi és Élelmiszerügyi Minisztérium alá tartozó, külön felhatalmazással rendelkező igazgatási szerv, mely saját felügyelőbizottsággal rendelkezik. Az intézet célja, hogy az élelmiszer-, erdészeti és más bioalapú iparágakon belüli kutatáson és tudás létrehozáson keresztül hozzájáruljon az élelmezésbiztonsághoz, a fenntartható erőforrás-gazdálkodáshoz, az innovációhoz és az értékteremtéshez. A NIBIO kutatást, igazgatási támogatást és tudást kínál mind a nemzeti készültség, mind a vállalkozások és a társadalom egésze számára. Körülbelül 700 alkalmazott dolgozik az ország minden részén. A fő iroda az Akershusban található Ås-ben található, közvetlenül Oslo mellett. Bővebb információ: www.nibio.no

Network Facilitator and project contact: Lise Grøva (lise.grova@nibio.no)

Teagasc – Agriculture and food development authority, Ireland

TEAGASCTeagasc – Agriculture and food development authority, Ireland egy nemzeti testület, amely integrált kutatási, tanácsadói és képzési szolgáltatásokat nyújt a mezőgazdaság (mezőgazdaság és erdőgazdálkodás), valamint az élelmiszeripar és a vidéki közösségek számára. A Teagasc küldetése, hogy támogassa a tudományos alapú innovációt az agrár-élelmiszeripari ágazatban és a tágabb értelemben vett biogazdaságban, amely megalapozza a jövedelmezőséget, a versenyképességet és a fenntarthatóságot. A Teagasc egy ügyfél központú szervezet, amely körülbelül 1200 alkalmazottat foglalkoztat Írország-szerte 55 helyen, és partnerségben működik a mezőgazdaság és az élelmiszeripar valamennyi ágazatával, valamint a vidékfejlesztési ügynökségekkel. A Teagasc szoros szövetséget épített ki kutatási, tanácsadó és képzési ügynökségekkel szerte a világon, és folyamatosan igyekszik bővíteni nemzetközi kapcsolatait. Bővebb információ: www.teagasc.ie

Network Facilitator and project contact: Tim Keady (tim.keady@teagasc.ie)

Debreceni Egyetem (UNIDEB) Hungary

University of DebrecenDebreceni Egyetem (UNIDEB) Hungary

Az UNIDEB Magyarország legrégebbi, folyamatosan működő felsőoktatási intézménye. A Debreceni Egyetem agrárképzési, kutatás-fejlesztési tevékenységét ma három szervezeti egységben végzi: a Mezőgazdasági, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karon (MÉK), a Gazdaságtudományi Karon (GTK) és az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaságban (AKIT). Az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság kutatási tevékenysége az agrárgazdaság teljes vertikumát felöleli. Az állattenyésztés, a növénytermesztés, a kertészet, a környezetgazdálkodás, a természetvédelem, a vadgazdálkodás, az élelmiszertudomány, a minőségbiztosítás és a természettudományok terén folynak kutatások. A Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telepen a gyakorlati képzéssel párhuzamosan folyik a génmegőrző, tenyésztő- és termelőtevékenység. Az állattenyésztés területén kutatási terület a szőrös és vedlő gyapjas juhok genetikai elemzése a hazai állomány stabilizálásának érdekében. A Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar mind képzési, mind kutatási tevékenységét a körforgásos biológiai-alapú gazdaság (circular bioeconomy) modelljének megfelelően fogalmazza meg, mely az anyagok és értékek újrahasznosításán alapul, az előállított termék hozzáadott értékének növelésén, szolgáltatásokon, okos megoldásokon keresztül. A Kar alap- és mesterképzései, tehetséggondozó szakkollégiumai, doktori iskolái mind meghatározó szerepet töltenek be a felsőfokú agrárképzésben és a tudományos utánpótlásban. Kiemelten fontos számunkra a széleskörű szakmai és gazdasági kapcsolatrendszer fenntartása, a térség vállalkozásaival, mely egyrészt biztosítja a gyakorlati képzés feltételeit, másrészt segíti az Egyetemen keletkezett tudományos eredmények hasznosulását. Az intézmény ennek megfelelően az elsődleges szakemberképzésen túl regionális, országos, illetve nemzetközi kutatási és szaktanácsadási feladatokat is ellát.

Bővebb információ: mek.unideb.hu | akit.unideb.hu

Network Facilitator and project contact:  Klein Renáta (klein.renata@agr.unideb.hu)

AGRIS Sardegna – Agenzia per la Ricerca in Agricoltura, Italy

Agris - Sm@RT PlatformAGRIS Sardegna – Agenzia per la Ricerca in Agricoltura, Italy

Az AGRIS a szardíniai kormány regionális ügynöksége, amely a mezőgazdaság, a mezőgazdasági élelmiszeripar, az erdészet és a tengeri erőforrások kutatásával és technológia átadásával foglalkozik. Az ügynökség küldetése a fenntartható vidékfejlesztés támogatása, az állatok jólétének előmozdítása, a biológiai sokféleség védelme vagy növelése mikrobiális, növényi és állati szinten. Az Agris – Állattenyésztési és Állati Termék Divízió – a 70-es évek eleje óta fejleszti a kutatást és innovációt az állatgenetika, a takarmányozás és szaporodás, a gazdálkodási rendszerek, a juh-, kecske- és szarvasmarha tej- és hústermékek minőségértékelése és technológiája terén. Az Agris alapos tapasztalattal rendelkezik az állatjólét, a termelés hatékonyságának és a termékminőség javítását célzó precíziós gazdálkodási eszközök és technikák fejlesztésében. Bővebb információ: www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/

Network Facilitator and project contact: Valeria Giovanetti (vgiovanetti@agrisricerca.it)

Institut National de la Recherche Agronomique, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), France

INRAEInstitut National de la Recherche Agronomique, l’Alimentation et l’Environnement (INRAE), France

küldetésorientált kutatásokat végez a jobb élelmezés és táplálkozás, a környezet megőrzése és a versenyképes, fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok érdekében. Az intézet célja, hogy az életnek, az embereknek és a Földnek szentelt tudományos tevékenységet végezzen, amely megoldásokat keres a legégetőbb problémáinkra. Az emberiség és a bolygó globális változásokkal néz szembe, amelyek új kihívások elé állítják a kutatást: az éghajlatváltozás hatásainak korlátozása és az ahhoz való alkalmazkodás; az élelmezésbiztonság és a táplálkozásbiztonság növelése; átállás új mezőgazdasági rendszerekre; a természeti erőforrások megőrzése; a biológiai sokféleség helyreállítása; a kockázatok előrejelzése és kezelése, miközben olyan regionális kérdéseket is figyelembe vesz, mint az életkörülmények, a gazdálkodók fizetése, a vállalatok gazdasági versenyképessége, a földhasználat, valamint az egészséges és változatos étrendhez való egyetemes hozzáférés. A világ vezető mezőgazdasági, élelmiszeripari és környezeti kutatási intézeteként az INRAE a kutatás, az innováció és a közpolitikák támogatása révén kezeli ezeket az aggodalmakat a fenntartható mezőgazdasági és élelmiszer-termelési rendszerek kialakulásának eszközeként. Az INRAE számos témában alkalmas értékes kutatások elvégzésére, beleértve a gazdálkodási rendszerek agroökológiai átmenetét, a vízkészleteket, a regionális mezőgazdasági stratégiákat, a biológiai sokféleség megőrzését és helyreállítását, a kockázatok előrejelzését és kezelését, valamint a mezőgazdaság digitalizálása. Bővebb információ: www.inrae.fr

Project contact: Eliel Gonzalez-Garcia (eliel.gonzalez-garcia@inrae.fr)

Agricultural Research Organisation of Israel, and PLF lab, Israel

PLF LaboratoryAgricultural Research Organisation of Israel, and PLF lab, Israel

A Tel-Aviv melletti Bet-Dagan városában, a Volcani Center campusán található ARO hat intézete a növénytudományokért, az állattudományokért, a növényvédelemért, a talaj-, víz- és környezettudományokért, a mezőgazdasági mérnökökért, valamint a betakarítás utáni és élelmiszertudományokért felelős. Az ARO négy kutatóállomást is üzemeltet az ország különböző részein, és a mezőgazdasági termékek és berendezések tesztelési központjaként szolgál. Az izraeli mezőgazdasági növények génbankja szintén az ARO Volcani Center campusán található.

A Precision Livestock Farming (PLF) Lab a Mezőgazdasági Kutatószervezet Agrármérnöki Intézetének kutatóegysége.

Miközben a mezőgazdasági kutatási tevékenységek teljes skáláját felöleli, a PLF laboratórium különösen a PLF-kezelési koncepciók és a hozzájuk kapcsolódó monitoringtechnológiák (szenzorok) fejlesztésére összpontosít haszonállatok (tejtermelés, juhok, kecskék, baromfi és akvakultúra) számára.

A labor kutatói izraeli diákokkal, mérnökökkel és technikusokkal, valamint európai, Egyesült Államokbeli, ausztráliai és más országokbeli kollégáikkal fennálló szoros és hosszú távú kapcsolatok révén; valamint izraeli technológiai és mezőgazdasági cégekkel együtt dolgoznak. A laboratórium a kutatás és fejlesztés kiválóságán keresztül valósítja meg elképzelését, hogy segítse Izraelt abban, hogy továbbra is a világ egyik legmagasabb mezőgazdasági termelési szintjét érje el. Bővebb információ: PLF

Network Facilitator : Alon Bar-Shamai (alonb@volcani.agri.gov.il)

Project contact: Ilan Halachmi (halachmi@volcani.agri.gov.il)

The Estonian University of Life Sciences (Eesti Maaulikool)

The Estonian University of Life Sciences (Eesti Maaulikool)The Estonian University of Life Sciences (Eesti Maaulikool) a kutatás-fejlesztés központja olyan területeken, mint a mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, állattudomány, állatorvostudomány, vidéki élet és gazdaság, élelmiszertudomány és környezetbarát technológiák. Az Észt Élettudományi Egyetem küldetése a természeti erőforrások fenntartható használatának garantálása és a vidékfejlesztés fokozása. Az EULS jelenleg 250 kutatási projektet kezel, amelyeket az EU, az Észt Kutatási Tanács, non-profit szervezetek, nemzeti hatóságok és magánvállalkozások finanszíroznak.

Bővebb információ: www.emu.ee

Network Facilitator and project contact: Peep Piirsalu (Peep.Piirsalu@emu.ee)

In Extenso Innovation Croissance (IEIC), France

In ExtensoInnovation CroissanceIn Extenso Innovation Croissance (IEIC), Franceegy innovációmenedzsmentre szakosodott francia szervezet, amely innovatív projektek fejlesztésének támogatására specializálódott, és egy 100 fős mérnöki és marketing/pénzügyi háttérrel rendelkező tanácsadó csapatot képvisel. Az elmúlt 16 évben az In Extenso Innovation Croissance komoly tapasztalatot és szakértelmet épített fel az innovációmenedzsment terén. Az IEIC képes kezelni a különböző piacokon elérhető összes adatot, és saját környezetében értékelni egy adott innovatív projektet, hogy megbecsülje egy technológia vagy innovatív termék vagy szolgáltatás értékét. Bővebb információ: www.inextenso-innovation.fr

Project contact: Benjamin Lopez (benjamin.lopez@inextenso-innovation.fr)