Sm@RT Partnerid

Sm@RT on kolmeaastane projekt, mida rahastab Euroopa Liidu H2020 teadus- ja innovatsiooniprogramm, RUR-15-2020 Temaatilised võrgustikud, mis koondavad praktilisi teadmisi, mida saab kohe kasutada (toetusleping nr 101000471). See sai alguse 2021 jaanuaris.

11 partnerit, kes moodustavad Sm@rt võrgustiku on:

 • SRUC (projekti koordinaator), Šotimaa
 • Moreduni Uurimisinstituut, Šotimaa
 • Loomakasvatuse Instituut, Prantsusmaa
 • Norra Biomajanduse Uurimise Instituut (NIBIO), Norra
 • Teagasc – Põllumajanduse ja Toidu Arengu Institutsioon, Iirimaa
 • Debreceni Ülikool (UNIDEB), Ungari
 • AGRIS Sardegna – Põllumajandusuuringute Agentuur, Itaalia
 • Riiklik Põllumajandusuuringute, Toidu- ja Keskkonnainstituut (INRAE), Prantsusmaa
 • Iisraeli Põllumajanduse Uurimise Organisatsioon, Iisrael
 • Eesti Maaülikool, Eesti
 • In Extenso Innovation Croissance (IEIC), Prantsusmaa
Sm@RT Partnerid

SRUC (Šotimaa Põllumajanduskolledž)

SRUC - Šotimaa PõllumajanduskolledžSRUC (Scotland’s Rural College)on Ühendkuningriigi juhtiv teadus-, haridus- ja nõustamisorganisatsioon, mis on spetsialiseerunud maismaatööstuse teenustele nii riiklikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Suure, kaasaegse ja multidistsiplinaarse organisatsioonina on SRUC-s koondunud oskused ja ressursid, mis on konkurentsitud Ühendkuningriigis, kogu Euroopas ja kaugemalgi. SRUCi eesmärk on luua, arendada ja rakendada teadmisi, oskusi ja arusaamu, et suurendada maapiirkondade ja kogukondade jätkusuutlikkust ning nende majandusharude elujõulisust, millest need sõltuvad. Selle ligikaudu 1500 töötajat pakuvad uurimis-, haridus- ja nõustamisteenuseid väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, äriklientidele, kohalikele ja piirkondlikele omavalitsustele ning riigiasutustele ja osakondadele. Rohkem informatsiooni: www.sruc.ac.uk

Projekti kontaktisik (ja koordinaator): Claire Morgan-Davies (claire.morgan-davies@sruc.ac.uk)

Võrgustiku koordinaator: Ann McLaren (ann.mclaren@sruc.ac.uk)

Moreduni Sihtasutus

MoredunThe Moredun Foundation on põllumajandustootjate poolt juhitud üks suurimaid loomakasvatuse heategevusorganisatsioone Ühendkuningriigis, mis töötab selle nimel, et edendada teadusuuringute ja hariduse kaudu loomade tervise ja heaolu kõrgeimaid standardeid. Moreduni sihtasutus juhib Moreduni uurimisinstituudi tööd, et läbi viia rahvusvaheliselt tunnustatud teadusuuringuid kariloomade nakkushaiguste kohta aitamaks leida lahendusi tänapäevastele peamistele väljakutsetele põllumajanduses nagu kliimamuutuste tagajärjed; ohutu ja jätkusuutliku toidu- ja veevarude tagamine, bioloogilise mitmekesisuse säilitamine ja lahenduste leidmine nakkushaigustele. Tänapäeval on Moredunis uuritud, välja töötatud või testitud paljusid farmides rutiinselt kasutatavaid veterinaarravimeid ja vaktsiine. Rohkem informatsiooni: www.moredun.org.uk

Projekti kontaktisik: Fiona Kenyon (fiona.kenyon@moredun.ac.uk)

Loomakasvatusinstituut (Institut de l’Elevage, acronym Idele)

IDELE - LoomakasvatusinstituutThe French Livestock Institute (Institut de l’Elevage, acronym Idele)on Prantsusmaa riiklik tehnilise toe- ja normatiivasutus loomakasvatussüsteemides. See on mittetulunduslik valitsusväline organisatsioon, mida juhivad loomakasvatajate liidud ja ametiühingud. IDELE tegevus hõlmab rakendusuuringuid, tehnilist abi ja -siiret veise-, lamba-, kitse- ja hobusekasvatusteadustes. Seal töötab 300 inimest. Peamised uurimisteemad on geneetiline hindamine, populatsiooni juhtimine ja selektsioon, fenotüüpimine ja andmete kogumine, aretuskeskuste juhtimine, täppisloomakasvatus, loomakasvatustehnikad ja -keskkond, sh sööt ja karjakasvatus, loomsete saaduste kvaliteet, loomade tervis ja heaolu, talumajandus, väärtusahelapõhine ökonoomika, farmitöötajate tase ja ühiskondlikud lähenemised, meetodid ja tööriistad viidete ja nõustamisteenuste jaoks. Rohkem informatsiooni: Institut de l’Elevage

Võrgustiku koordinaator: Laurence Depuille (Laurence.depuille@idele.fr)

Projekti kontaktisik: Jean-Marc Gautier (jean-marc.gautier@idele.fr)

Norra Biomajanduse Uurimise Instituut (NIBIO)

NIBIONorra Biomajanduse Uurimise Instituut (NIBIO) omab enda järelevalve nõukogu ja allub Põllumajandus- ja Toiduministeeriumile kui erivolitustega ametiasutus. Instituudi eesmärk on panustada toiduohutusse, säästvasse ressursside majandamisse, innovatsiooni ja väärtuste loomisele läbi teadusuuringute ja teadmiste tootmise toiduainete, metsanduse ja teiste biopõhiste tööstusharudes. NIBIO pakub teadusuuringuid, juhtimistuge ja teadmisi riiklikuks valmisolekuks, aga ka ettevõtete ja ühiskonna jaoks laiemalt. Töötajaid on erinevates linnades kokku umbes 700. Peakontor asub Ås, Akershus’i vallas Oslo lähistel. Rohkem informatsiooni: www.nibio.no

Võrgustiku koordinaator ja projekti kontaktisik: Lise Grøva (lise.grova@nibio.no)

Teagasc – Põllumajanduse ja toidu arengu institutsioon, Iirimaa

TEAGASCTeagasc – Agriculture and food development authority, Ireland on riiklik asutus, mis pakub integreeritud uurimis-, nõustamis- ja koolitusteenuseid põllumajandus- (põllumajandus ja metsandus) ja toiduainetööstusele ning maapiirkondadele. Teagasc’i missiooniks on toetada teaduspõhist innovatsiooni põllumajandus-toiduainesektoris ja laiemalt biomajandust, mis on kasumlikkuse, konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse aluseks. Teagasc on kliendipõhine organisatsioon, mis annab tööd ligikaudu 1200 töötajale 55 asukohas üle kogu Iirimaa ning tegutseb koostöös kõigi põllumajandus- ja toiduainetööstuse sektoritega ning maaelu arengu organitega. Teagasc on loonud tiheda liidu teadus-, nõustamis- ja koolitusagentuuridega üle kogu maailma ning püüab pidevalt laiendada oma rahvusvahelisi kontakte. Rohke informatsiooni: www.teagasc.ie

Võrgustiku koordinaator ja projekti kontaktisik: Tim Keady (tim.keady@teagasc.ie)

Debreceni Ülikool (UNIDEB) Ungari

Debreceni ÜlikoolDebreceni Ülikool (UNIDEB) Ungari

UNIDEB on Ungari vanim, siiamaani tegutsev kõrgkool. Tänapäeval teostab Debreceni Ülikool põllumajanduslikke koolitusi, teadus- ja arendustegevust kolmes organisatsiooniüksuses: põllumajanduse, toiduainete teaduse ja keskkonnakorralduse teaduskonnas (MÉK), majandusteaduskonnas (GTK) ning põllumajandusuuringute instituudis ja õppefarmis (AKIT). Põllumajandusuuringute instituutide ja õppefarmi teadustegevus hõlmab kogu põllumajandussektorit. Teadusuuringuid tehakse loomakasvatuse, taimekasvatuse, aianduse, keskkonnakorralduse, looduskaitse, eluslooduse majandamise, toiduteaduse, kvaliteedi tagamise ja loodusteaduste valdkonnas. Kismacsi loomakasvatuse katsefarmis toimub paralleelselt praktikaga geenisäilitus-, aretus- ja tootmistegevus. Loomakasvatuse valdkonnas analüüsitakse karvaste villalammaste geneetilist materjali, et stabiliseerida rahvuskarja. Põllumajandus-, toidu- ja keskkonnakorralduse teaduskond – kohanedes tänapäeva teaduslike väljakutsetega – sõnastab nii oma koolitus- kui ka teadustegevuse ringbiomajanduse mudeli järgi, mis põhineb materjalide ja väärtuste taaskasutusel, suurendades toodetud toodete lisandväärtust läbi teenuste ja nutikate lahenduste. Meie jaoks on eriti oluline säilitada piirkonna ettevõtetega laiaulatuslik tööalaste ja majandussuhete süsteem, mis ühelt poolt loob tingimused praktikaks ja teiselt poolt aitab ära kasutada ülikoolis saadavaid teadustulemusi. Meie bakalaureuse- ja magistriprogrammid, värbajatest kolleegid ja doktorikoolid mängivad põllumajandusliku kõrghariduse ja teaduse pakkumises otsustavat rolli.

Rohkem informatsiooni: mek.unideb.hu | akit.unideb.hu

Võrgustiku koordinaator ja projekti kontaktisik: Orsyola Nagi (orsinagy21@gmail.com)

AGRIS Sardiinia – Põllumajandusuuringute Agentuur, Itaalia

Agris - Sm@RT tegevuskavaAGRIS Sardiinia – Põllumajandusuuringute Agentuur, Itaalia

AGRIS on Sardiinia valitsuse piirkondlik esindus, mis on pühendunud teadusuuringutele ja tehnoloogia siirdele põllumajanduse, põllumajandusliku toiduainetööstuse, metsanduse ja mereressursside valdkonnas. Esinduse missiooniks on toetada säästvat maaelu arengut, soodustada loomade heaolu parandamist, kaitsta või suurendada bioloogilist mitmekesisust mikroobide, taimede ja loomade tasandil. Eelkõige on Agris – loomakasvatuse ja loomsete saaduste osakond – alates 70. aastate algusest tegelenud teadusuuringute ja innovatsiooniga loomade geneetika, söötmise ja paljunemise, põllumajandussüsteemide, lammaste, kitsede ja veiste piima- ja lihatoodete kvaliteedi hindamise ja tehnoloogia vallas. Agrisel on pikaajaline kogemus täppisviljeluse tööriistade ja tehnikate arendamisel, mille eesmärk on parandada loomade heaolu, tootmise efektiivsust ja toote kvaliteeti. Rohkem informatsiooni: www.sardegnaagricoltura.it/innovazionericerca/agris/

Võrgustiku koordinaator ja projekti kontaktisik: Valeria Giovanetti (vgiovanetti@agrisricerca.it)

Riiklik Põllumajandusuuringute, Toidu- ja Keskkonnainstituut (INRAE), Prantsusmaa

INRAERiiklik Põllumajandusuuringute, Toidu- ja Keskkonnainstituut (INRAE), Prantsusmaa

viib läbi kindlale probleemile suunatud teadusuuringuid parema toidu ja toitumise, keskkonna säilitamise ning konkurentsivõimeliste ja säästvate põllumajandustavade alal. Instituudi eesmärk on tegeleda elule, inimestele ja Maale pühendatud teadusega, mis aitab leida lahendusi meie kõige pakilisematele probleemidele. Inimkond ja planeet seisavad silmitsi globaalsete muutustega, mis kutsuvad teaduses esile uusi väljakutseid: kliimamuutuste mõju piiramine ja nendega kohanemine; toiduga ja toitainetega kindlustatuse suurendamine; üleminek uutele põllumajandussüsteemidele; loodusvarade säilitamine; bioloogilise mitmekesisuse taastamine; riskide ennetamine ja juhtimine, võttes arvesse piirkondlikke küsimusi nagu elamistingimused, põllumeeste palgad, ettevõtete majanduslik konkurentsivõime, maakasutus ning üldine juurdepääs tervislikule ja mitmekülgsele toitumisele. INRAE on maailma juhtiv põllumajandus-, toidu- ja keskkonnauuringute instituut, mis tegeleb nende probleemidega, kasutades teadusuuringuid, innovatsiooni ja avaliku poliitika toetamist kui vahendeid jätkusuutliku põllumajandus- ja toidutootmissüsteemide väljatöötamiseks. INRAE on võimeline tegema väärtuslikke teadusuuringuid mitmetel teemadel, sealhulgas põllumajandusliku tootmise ülemineku, veevarude, piirkondlike põllumajandusstrateegiate, bioloogilise mitmekesisuse säilitamise ja taastamise, riskide ennetamise ja juhtimise ning digitaalse põllumajanduse valdkonnas. Rohkem informatsiooni: www.inrae.fr

Projekti kontaktisik: Eliel Gonzalez-Garcia (eliel.gonzalez-garcia@inrae.fr)

Iisraeli Põllumajandusuuringute Organisatsioon ja PLF labor, Iisrael

TP LaborIisraeli Põllumajandusuuringute Organisatsioon ja PLF labor, Iisrael

Tel-Avivi lähedal Bet-Daganis Volcani Keskuse ülikoolilinnakus asuvad ARO kuus instituuti vastutavad taimeteaduste, loomateaduste, taimekaitse, pinnase-, vee- ja keskkonnateaduste, põllumajandustehnika ning saagikoristuse ja toiduteaduste eest. ARO haldab ka nelja uurimisjaama riigi erinevates osades ning toimib põllumajandustoodete ja -seadmete testimiskeskusena. ARO Volcani Keskuse ülikoolilinnakus asub ka Iisraeli põllumajanduskultuuride geenivaramu.

Täppispidamise (TP) labor on Põllumajandusuuringute Organisatsioonis põllumajandustehnika instituudi uurimisüksus.

Kuigi TP labor hõlmab kõiki põllumajandusuuringutega seotud tegevusi, keskendub see eelkõige TP-i juhtimisideele ja sellega seotud seiretehnoloogiate (sensorite) väljatöötamisele põllumajandusloomade (piimalehmade, lammaste, kitsede, kodulindude ja vesiviljeluse) jaoks.

Labori teadlastel on tihedad ja pikaajalised suhted Iisraeli üliõpilaste, inseneride ja tehnikutega ning nende kolleegidega Euroopas, USA-s, Austraalias ja mujal; ning Iisraeli tehnoloogia- ja põllumajandusettevõtetega. Labor viib oma visiooni ellu tipptasemel teadus- ja arendustegevuse kaudu, et aidata Iisraelil jätkuvalt saavutada üht kõrgeimat põllumajandustoodangu taset maailmas. Rohkem informatsiooni:TP

Võrgustiku koordinaator : Alon Bar-Shamai (alonb@volcani.agri.gov.il)

Projekti kontaktisik: Ilan Halachmi (halachmi@volcani.agri.gov.il)

Eesti Maaülikool

Eesti MaaülikoolEesti Maaülikooli põhilisteks teadus- ja arendustegevuse valdkondadeks on põllumajandus, metsandus, loomakasvatus, veterinaaria, maaelu ja -majandus, toiduteadus ja keskkonnasõbralikud tehnoloogiad. Eesti Maaülikooli missiooniks on tagada loodusvarade jätkusuutlik kasutamine ja edendada maaelu arengut. Eesti Maaülikoolis juhitakse hetkel 250 teadusprojekti, mida on rahastanud EL, Eesti Teadusagentuur, mittetulundusühingud, riigiasutused ja eraettevõtted.

Rohkem informatsiooni: www.emu.ee

Võrgustiku koordinaator ja projekti kontaktisik: Peep Piirsalu (Peep.Piirsalu@emu.ee)

In Extenso Innovation Croissance (IEIC), Prantsusmaa

In Extenso Innovation CroissanceIn Extenso Innovation Croissance (IEIC), Prantsusmaa on innovatsioonijuhtimisele spetsialiseerunud üksus, mis tegeleb uuenduslike projektide arendamise toetamisega ja esindab 100 konsultandist koosnevat meeskonda, kellel on nii inseneri- kui ka turundus-/rahandusalane taust. Viimase 16 aasta jooksul on In Extenso Innovation Croissance saanud palju kogemusi ja teadmisi innovatsioonijuhtimise vallas tänu partnerlusele idufirmade, inkubaatorite, kiirendite, avalike klastritega jne. Kuna innovatsioonijuhtimine on ettevõtte DNAs, suudab IEIC käsitleda kõiki erinevatel turgudel saadaolevaid andmeid ning väärtustada konkreetset uuenduslikku projekti oma keskkonnas, et hinnata tehnoloogia või uuendusliku toote või teenuse väärtust. Rohkem informatsiooni: www.inextenso-innovation.fr

Projekti kontaktisik: Benjamin Lopez (benjamin.lopez@inextenso-innovation.fr)