Sm@RT

Sm@RT on Euroopa Liidu poolt rahastatud võrgustik, mille eesmärk on luua pikaajaline ja jätkusuutlik Euroopa/rahvusvaheline võrgustik, et julgustada ja soodustada täppispidamise ja digitaalsete tehnoloogiate kasutuselevõttu väikemäletsejate sektoris.

Miks on see tähtis?

Lammaste ja kitsede pidamine on tähtis põllumajanduse osa mitmetes Euroopa ja mujal riikides, kus ei ole võimalik pidada teisi põllumajandusloomi, sest nad suudavad efektiivselt toota kõrge kvaliteediga valku kehva kvaliteedilisest karjamaa rohust. Juba Euroopas üksi on peaaegu 98 miljonit lammast ja kitse.

Farmi paremaks majandamiseks ja efektiivsuse suurendamiseks on välja töötatud sellised tööriistad nagu täppispidamine (PLF) ja digitaalsed tehnoloogiad, mis on kasutusel näiteks piimatootmises. Kuid samade tehnoloogiate arendamine ja kasutuselevõtt väikemäletsejate sekoris on olnud aeglasem. Sellepärast on vaja suurendada teadlikkust ja jagada üksteisega teadmisi nende tehnoloogiate kasutamise ning tasuvuse kohta.

Sm@RT Platvorm - Kitsed
Sm@RT Platvorm - Kitsed

Millega Sm@RT tegeleb?

Sm@RT eesmärk on suurendada teadlikkust erinevatest saada olevatest väikemäletsejatele mõeldud tehnoloogiatest, lihtsustada vajaduspõhiste lahenduste leidmist ja tuvastama lünki tehnoloogiates.

Võrgustik propageerib teadmiste vahetust ja suhtlust erinevate huvirühmade vahel. Loomakasvatajad kaasa arvatud, kes saaksid üksteisega teadmisi jagada, et parandada väikemäletsejate pidamist.

Lähenemine, mis tugineb digi- ja innovatiivsete farmide võrgustikul?

Sm@RT kasutab interaktiivset, transdistsiplinaarset ja kõiki huvigruppe haaravat lähenemist, mis tugineb hästi varustatud esitlusfarmidel (digifarmid) ja innovatiivsetel tootmisfarmidel, et tuua muutust väikemäletsejate pidamisse. Selline samm sammu haaval lähenemine haarab teemasse puutuvad inimesed teadmiste jagamise protsessi õigel ajal, mis loob usaldava ja dünaamilise keskkonna, et motiveerida IT firmasid välja pakkuma sobilikke täppispidamise ja digitaalsete tehnoloogiate lahendusi lamba- ja kitsepidajatele.

Sm@RT Platvorm - Kitsed