Om Sm@RT

Sm@RT er et Europeisk/Internasjonalt nettverksprosjekt, som har som mål å vise muligheter knyttet til presisjonsteknologi i småfesektoren, og fremme bruken av denne teknologien. Sm@RT er finansiert av EU.

Hvorfor er dette viktig?

Småfenæringa er viktig i store deler av Europa, og en bærbjelke for økonomien i mange bygder – spesielt der annet landbruk er mindre egnet. Småfe har unike egenskaper for å produsere høyverdig protein på beitearealer med ymse kvalitet. Bare i Europa finnes det omtrent 98 millioner sau og geit.

Det er utviklet mange digitale løsninger for å lette drifta for bønder med mjølkeku. I småfeholdet har denne utviklingen gått saktere. Det er derfor viktig å øke kunnskapen og bevisstheten om mulighetene som teknologien gir, og hvordan den kan påvirke økonomien.

Sm@RT Platform - Goats
Sm@RT Platform - Goats

Hva vil Sm@RT bidra med?

Sm@RT har som mål å fremme bevisstheten om presisjonsteknologi for småfesektoren, øke bruken av den og identifisere behov for videre utvikling.

Nettverket vil stimulere til kunnskapsutveksling blant et bredt spekter av interessenter. Det vil være viktig å få innspill og erfaringer fra bønder og andre brukere.

En tilnærming basert på digifarms og innovative gårdsnettverk?

Sm@RT vil ha en tverrfaglig og interaktiv tilnærming, og inkludere mange aktører. Vi vil bruke flere slags eksempel: velutstyrte demonstrasjonsgårder (‘digifarms’) og gårder der innovative løsninger er tatt i bruk. Vi vil bruke relevante aktører på forskjellige områder i kunnskapsutvekslingen, og sørge for tillit blant deltakerne. Med dette vil vi motivere teknologiselskaper til å komme med presisjonsteknologi som er skreddersydd for småfehold. Det vil også komme en del publikasjoner fra Sm@RT.

Sm@RT Platform - Goats