Vajadus:

Vaja viidet uttede veetarbimise kohta

Eesmärk:

  • Mõõtke looma veetarbimist, veetarbimist joogikünas või mahutis.
  • Vee lekke tuvastamine
  • Probleemi tuvastamine krundil

Kirjeldus:

Ühendatud veemõõtja võimaldab mõõta tarbitud veekogust kõigis lauda osades (nt joogikünas) tänu mõõtja külge paigutatud pulsiandurile.

 

Väljastatud impulsid on proportsionaalsed mõõturit läbiva veevooluga. Impulsid saab salvestada logeriga, mis salvestab ja edastab need andmed väravale, et neid saaks reaalajas vaadata veebisaidilt või nutitelefonirakenduses.

Kuidas rakendada:

Veemõõtja paigaldatakse veekraani torule, et mõõta selle veekraani juurde pääsevate uttede või tallede poolt tarbitud vee kogust. Joogiküna lähedusse võib paigaldada identifitseerimissüsteemi, et saada teada, kui sageli loom joogiküna külastab. Selleks, et saada täpne ettekujutus karja vee tarbimisest, peavad kõik veekraanid olema varustatud veemõõtjaga. Selleks, et teada saada ühe looma tarbimist, on oluline, et oleks võimalik seostada loom veemõõtja poolt mõõdetud väärtustega.

Oodatav kasu:

  • Teadmised loomade veetarbimise kohta
  • Hoiatused veevõrgu probleemide korral
  • Loomade tervise ja heaolu alased hoiatused

Eeldused ja/või piirangud:

  • Veemõõtja veekraani kohta, pulsiandur, andmete salvestamise ja edastamise süsteem
  • Seos veemõõtjate ja loomade identifitseerimise vahel, et teada saada looma individuaalset veetarbimist
  • Sageli viibib mitu looma korraga joogiküna ümber.

Tasuvusanalüüs

Riik:

Prantsusmaa

Tootmissüsteem (piimakarja ja/või lihakarja lammas/kits):

Kõik

Loomakategooria (utt, emaskits, noorkari, tall, kitsetall):

Kõik

Info: https: //techcare-project.eu/
Manus/lingid:
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami