Behov:

Man trenger å vite hvor mye vann sauer/geiter bruker.

Mål:

  • Å måle vannforbruket i drikkekar, for besetningen eller for enkeltdyr
  • Oppdage vannlekkasjer
  • Oppdage problemer i dyregruppa

Beskrivelse:

En vannmåler gjør det mulig å måle vannforbruket i alle områder av fjøset (f.eks. ved drikkekar) ved hjelp av en pulssender som er plassert på måleren.

 

Pulsene som sendes ut, er proporsjonale med vannmengden som passerer gjennom måleren. Pulsene kan registreres av en logger som lagrer og overfører disse dataene til en gateway, slik at man kan få direkte tilgang til dem på et nettsted eller en smarttelefonapplikasjon.

I praksis:

Vannmåleren plasseres på røret til vannkaret for å måle vannforbruket til de søyene eller lammene som har tilgang til vannkaret. Et identifikasjonssystem kan plasseres i nærheten av drikkekaret, slik at man vet hvor ofte hvert enkelt dyr bruker drikkekaret. For å få en nøyaktig oversikt over besetningens forbruk må alle drikkekar utstyres med en vannmåler. For å vite vannforbruket til det enkelte dyr er det viktig å kunne knytte sammen de identifiserte dyrene til vannmålingsverdiene.

Fordeler:

  • Kunnskap om dyrs vannforbruk.
  • Varsler i tilfelle problemer på vannledningsnettet.
  • Varsler om dyrehelse og dyrevelferd.

Forutsetninger og/eller begrensninger:

  • én vannmåler per vannkar, én pulssender og et dataregistrerings- og overføringssystem.
  • Man må ha kobling mellom vannmålerne og identifikasjon av dyrene, for å få det individuelle forbruket.
  • Det er ofte flere dyr til stede samtidig rundt drikkekaret.

Kost/nytte:

Land:

Frankrike

Produksjonssystem:

Alle

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

Alle

Informasjonskilde: https://techcare-project.eu/
Vedlegg/lenker:
Storsteigen VGS – Digifarm Norge
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami