Behov:

Lese øremerker raskt og pålitelig

Mål:

  • Elektronisk identifikasjonsteknologi (RFID) basert på ultrahøyfrekvente radiobølger
  • Veldig interessante egenskaper for masselesing
  • Kan lese mange merker samtidig
  • Leseavstand opptil flere meter
  • Gjenkjenning: individuell og gruppe

Beskrivelse:

UHF (Ultra High Frequency) RFID (Radio Frequency IDentification) identifikasjonsbrikke koblet til en passende antenne tillater flere og samtidige avlesninger av dyr, i avstander på flere meter, i motsetning til andre merker (med lav frekvens). Det er mulig å lese numrene på mange dyr i bevegelse samtidig og enkeltdyr for å få oversikt over passering på utvalgte steder (for eksempel vanningstrau, fôringsplass).

Den elektroniske UHF RFID-brikken, plassert på øret, oppdages av antennen koblet til en fast eller bærbar leser. Innstillingene blir gjort på en smarttelefon. Styrken til leseren bestemmer Leseavstanden (få cm til 2,5m). Informasjonen blir tilgjengelig på en server eller kan leses direkte ved hjelp av en smarttelefonapp.

I praksis:

Alle dyr trenger et UHF RFID øremerke.

Merket sette inn på dyrets venstre øre . Gårdbrukeren må ha automatiske lesere som er kompatible med disse UHF RFID-identifikasjonsbrikkene.

Fordeler:

  • Tidsbesparende: trener ikke håndholdt leser, mulighet for å justere leseavstanden ved å stille inn leseren.
  • Sporbarhet: funksjonell og sammenlignbar med lavfrekvente merker, leseavstand litt større ved lavfrekvent
  • Interoperabilitet: kompatibelt med mange systemer (melkeroboter, DAC, DAL, vekter)

Forutsetninger/begrensninger:

  • Mulig tap av merker
  • Umulig å lese gjennom et dyr

Kost/nytte

Land:

Frankrike

Produksjonssystem (mjølk og/eller kjøtt sau/geit):

Alle

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

Alle

Informasjonskilde: https://techcare-project.eu/
Vedlegg/lenker:
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami