Väikemäletsejatele mõeldud tehnoloogilised lahendused

🔍
SmaRT Platform - Virtual Fence - 1

Virtual fence on dairy goats

A Virtual fence collar can control the whereabout of goats. This can be needed for a number of reasons:

Fence goats out from an area.
Control goat whereabouts before and after milking.
Location of goats at all time.

Ülikõrgsageduslik RFID kõrvamärk

Sobiva antenniga ühendatud UHF RFID-tuvastus kõrvamärk võimaldab erinevalt ametlikult kasutatavatest kõrvamärkidest (madalal sagedusel) mitmete loomade andmete üheaegset lugemist mitme meetri kauguselt. See seade võimaldab lugeda identifitseerimisnumbreid paljudel liikuvatel loomadel ja kohandub individuaalsele läheduslugemisele, et analüüsida loomade külastatavust huvi pakkuvates punktides (näiteks jootmiskünas).

Ühendatud veearvesti

Ühendatud veearvesti võimaldab mõõta tarbitud veekogust kõigis lauda osades (nt jooginõus) tänu mõõtja külge paigutatud pulsiandurile.

Väljastatud impulsid on proportsionaalsed mõõturit läbiva veevooluga. Impulsid saab salvestada logeriga, mis salvestab ja edastab need andmed väravale, et neid saaks reaalajas vaadata veebisaidilt või nutitelefonirakenduses.

Ühendatud tarad

Kui tuvastatakse elektrikatkestus, aku on tühi või seade ise on katki, saadab teenus automaatselt sms-hoiatuse loomakasvataja telefonile. Kasutaja saab iga päev märgi seadmelt, mis kinnitab selle nõuetekohast toimimist.

Tiinuse skaneerimine uttede puhul

Tiinuse skaneerimine võimaldab skaneerida uttesid, et diagnoosida tiinust ja oodatavat pesakonna suurust. See hõlbustab toitumise planeerimist enne poegimist. Prognoosida saab ka eeldatavat poegimise kuupäeva. Koolitatud operaator kasutab ultraheli skannerit ja spetsiaalselt selleks ettenähtud kasti, et kiiresti tuvastada tiinus ja/või oodatav pesakonna suurus. Uted märgistatakse pesakonna suuruse järgi ja võib registreerida EID kõrvamärgid.

Piimamõõtur

See kuvab kergesti loetavad andmed individuaalse looma piimatoodangu, piimavoo ja lüpsiaja kestuse kohta, et lihtsustada efektiivset karjakasvatust. Registreerida võib ka piima elektrijuhtivust ja temperatuuri.

Lammaste konveier

Lambakonveier liigub ja hoiab lambaid piki jooksu operaatori poolt eelnevalt määratud kiirusega. Lambad seisavad püsti ja nad ei saa konveieril edasi ega tagasi liikuda. See võimaldab farmeril jääda konveieri ühele või teisele poole ja manustada ravimeid ise liikumata. Konveieri kiirust saab reguleerida ja lambaid saab vastavalt vajadusele liigutada ettepoole, hoida ühes asendis, liigutada tagasi või hoida selili. Läbikõnnitav kaal on kaal, millega on vähem probleeme. See koosneb kahest kaalumisvardast mis tagavad dünaamilise kaalumise See tähendab, et loomad ei pea peatuma kaalumiseks. Kaal arvestab mitme ülekäimise keskmise kaalu.

Kuivatatud heina tehnoloogia

Pärast niitmist lastakse murul ühe päeva (või vähem) põllul närbuda ja seejärel viiakse see punkritesse; neil on all ventilatsioonisüsteem, mis reguleerib punkrisse siseneva ja sealt väljuva õhu niiskust.

Keskkonnajaam – ventilaatorjahuti

See võimaldab kontrollida farmi mikrokliimat ja liigutada ühtlaselt suuremat õhuvoolu, mis aitab loomadel üle elada kõrge õhutemperatuuriga perioode.

Karja andmete salvestamise rakendus (Iirimaa lambad)

Karja andmete salvestamise rakendust (nt. Iirimaa lambad) saab kasutada iga individuaalse looma jõudlusandmete salvestamiseks. Sõltuval rakendusest salvestatakse kaalu, aretuse, pesakonna suuruse, vanemate, ravimite kasutuse jne. andmed. See lihtsustab loomade jõudluse võrdlemist karjades ja nende vahel. Andmeid saab sisestada käsitsi või ühendada rakenduse Bluetoothi kaudu EID-lugejaga ja salvestada looma EID/märgise numbri automaatselt. Rakendus hoiustab selle teabe ja aruandeid saab luua sõltuvalt salvestatud andmetest, nt. juurdekasv.

Kaasaskantav somaatiliste rakkude loendur (Delaval DCC)

Mastiidi ja udarate tervise jälgimine. See võimaldab kiiret somaatiliste rakkude arvu määramist farmis. See võimaldab avastada mastiiti varases staadiumis, mis omakorda võimaldab kuluefektiisemalt mastiiti kontrollida ja karja majandamist lihtsustada.

Kaasaskantav NIRS

See jälgib söödakomponentide kuivainesisaldust, parandades söödaratsiooni konsistentsi. See kontrollib põllul oleva sööda kuivaine sisaldust.

Soovite olla kursis meie tegemistega?