Behov:

Bestemme hvor geitene kan opholde seg/beite.

Mål:

Ha kontroll på mjølkegeiter uten å sette opp gjerde.

Beskrivelse:

Virtuelt gjerde-klaven kontrollerer hvor geitene befinner seg. Det kan være nyttig av flere grunner:

  • Gjerde geiter ut fra et område.
  • Vite hvor geitene er før mjølking.
  • Vite hvor geitene beiter på dagen.

I praksis:

Kjøpe klaver for alle voksne dyr i besetningen. Laste ned appen på smarttelefonen. Finne et område hvor dyrene kan læres opp (se beskrivelse i bruksanvisningen). Legge inn området i appen.

Fordeler:

Tidsbesparende: trenger ikke å sete opp gjerde. Geitene kan få tilgang til passende og trygge beiter.

Forutsetninger/begrensninger:

  • Mobildekning (2G/4G)
  • Smarttelefon
  • Batterikapasitet sett opp mot hvor ofte klaven sender posisjonsdata (flere rapporteringer = mer strøm brukt)

Kostnader:

+/- 2400 NOK per enhet (per geit)

SmaRT Platform - Virtual Fence - 1
Land:

Norway

Produksjonssystem (mjølk og/eller kjøtt sau/geit):

Sau og geit, mjølk og kjøtt

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

Voksen sau/geit

Kilde:

www.nofence.no

Vedlegg/lenker:

https://www.youtube.com/watch?v=dlodXcn7M1A

https://www.youtube.com/watch?v=jwOdiK_4eRs

Råd og dåd:

FB user group: https://www.facebook.com/groups/547290712359985

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami