Cost / Benefit Analysis

ניתוח עלות/תועלת: ארגז שקילה המותאם ל-EID

Sm@RT במימון האיחוד האירופי

כלי / טכנולוגיה: ארגז שקילה התומך ב-EID

ניתוח שהוכן על ידי (מדינה): בריטניה

סוג הייצור שהכלי/הטכנולוגיה רלוונטיים עבור: חלבי / בשר / שניהם

תיאור חוות ה”בנצ’מרק” שעבורה מתבצע הניתוח:

מדינה: בריטניה

סוג ייצור:

בעיקר בחוץ / שוכן 0-3 חודשים בשנה / שוכנים 4-8 חודשים בשנה / בעיקר בתוך הבית

שטח מרעה של חווה: ~1,000 דונם

מין: כבשים

מספר בעלי חיים: 700 כבשים

גזע: Blackface סקוטי בעיקר

מספר עובדים: 2

עלויות

הגדרה ראשונית

עלויות הון (פריטים גדולים כגון ארגז שקילה, שרטוט אוטומטי וכו’):

€1 – €500 / €501- €1,000 / €1,001-€2,500 / €2,501-€5,000 / €5,001-€15,000 /> €15,000

עלויות בודדות (פריטים קטנים יותר, למשל לכל תג, לכל מדגם, לכל צווארון):

€1 – €20 / €21-€50 / €51-€200 / €201-€500 /> 500 אירו

עלויות ליסינג ציוד (אם לא נרכש):

שנתי / חודשי / שבועי / €1 – €50 / €51-€200 / €201-€500 / > 500 אירו

משך החיים של הטכנולוגיה (בערך כמה זמן היא תחזיק מעמד לפני שיהיה צורך בהחלפה)?

1 – 4 שבועות / 1-6 חודשים / 6 – 12 חודשים / 1-2 שנים / 2-5 שנים / > 5 שנים

דרישות תשתית החווה:

הקטנת / להגביר / ללא שינוי

אחוז בעלי החיים בתוך העדר/עדר שמשתמשים/מצוידים/מנצלים את הטכנולוגיה?

100%

עלויות שוטפות

דרישות מקור מתח (סמן את כל מה שמתבקש):

לא דרוש / רשת / סוללה / סולארית / אחר

דמי מנוי – צריך? כן / לא

אם כן

לכל עדר/עדר: 1 אירו – 50 אירו שנתי

לכל בעל חיים בודד: יַרחוֹן €51 – €200

ליחידה: שבועי / €201 – €500 / מעל 500 אירו

נדרשים רישיונות או אישורים נוספים? לא / כן – שנתי / כן – חודשי / כן – שבועי

אם כן, עלות:

€1 – €50 / €51 – €200 / €201 – €500 / מעל 500 אירו

עלות תחזוקה – כלולה במנוי? כן / לא / לא ישים

אם לא, עלות לחודש:

€1 – €50 / €51 – €200 / €201 – €500 / מעל 500 אירו

תחזוקה / חלקי חילוף:

קל להשגה / קשה להשיג / לא ניתן להשיג / לא יודע

תמיכה טכנית / מכנית ניתנת בחווה, לאחר הרכישה? כן / לא

דרישות אימון

נדרשת הכשרה להתקנה/שימוש? כן / לא

אם כן, טווח זמן?

עד שעה / חצי יום / יום שלם / עוד

נדרש ייעוץ טכני נוסף (למשל זמן יועץ)? כן / לא

האם יש עלויות נוספות הקשורות להדרכה ו/או ייעוץ טכני? כן / לא

יתרונות

(סמן את כל מה שמתאים)

הַנהָלָה

עבודה / חיסכון בזמן.

דיוק הרשומות (בריאות, ניהול, תנועות וכו’).

החלטות ניהול עבור קבוצות בעלי חיים.

ניהול טוב יותר של בעלי חיים פרטניים.

שימוש משופר בתרופות.

תזונה טובה יותר / עמידה בדרישות טוב יותר.

שימוש משופר במשאב הזנה (רעייה, תרכיזים וכו’).

שיפורי איכות המוצר (כגון חציר, פגר, גידול, חלב וכו’).

מידע מוגבר על מערכת הייצור.

הזדמנות לשיתוף/העברת מכשיר (יותר ממיקום אחד ).

Animal

לחץ מופחת לבעלי החיים.

שיפור הרווחה של בעלי החיים.

מידע נוסף על התנהגות בעלי חיים.

מידע על צריכת מים / זמינות מים.

מידע על צריכת מזון / זמינות מזון.

טֶכנִי

תאימות עם מכשירים אחרים.

קלות העברת נתונים לתוכנה אחרת .

קל לשימוש לאחר ההתקנה.

אַחֵר

לחץ מופחת לחקלאי/צוות.

יתרונות סביבתיים (למשל הפחתת בזבוז, שיפור המגוון הביולוגי וכו’)

עוזר למשוך מצטרפים חדשים לענפי הגירה הקטנים.

הטבה נוספת שלא רשומה? נא לתת פרטים:

עוזר באיסוף נתוני בעלי חיים בודדים – ביצועים, נוכחות/היעדרות, בריאות וכו’.

קצבאות רווחה – אזהרה מוקדמת על משהו לא בסדר בהתבסס על שינויים במשקל.

שימושי עבור רישום נתונים עבור תוכניות שיפור גנטי.

מספק דרך אוטומטית לזהות בעלי חיים שיושלמו בהמשך השנה – הטלה גרועה, אמהות עניות, צולעות באופן עקבי וכו’ (במקום צורך להשתמש ברשומות נייר).

מאפשר לחקלאים להשתמש בשיטות כגון שיטת טיפול סלקטיבי ממוקד (TST) לתילוע.

סיכום כולל:

קלות שימוש? סולם 1 (מסובך) – 10 (פשוט)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

תמורה לכסף ( עבור סוג זה של חוות בנצ’מרק )?

כן / לא / אולי

האם להמליץ ​​על כלי/טכנולוגיה זו לשימוש בסוגים אחרים של חוות?

כן / לא / אולי

הערות נוספות?

יש לתייג את כל החיות בתג EID כדי לנצל את יכולות ארגז המשקל במלואן, לכן כדאי לתייג כבשים מוקדם ככל האפשר.

עלות ראשונית גדולה אך היתרונות כומתו במונחים של חיסכון בעבודה ושימוש מופחת בתרופות (רק שתי דוגמאות). זה ישלם את עצמו אחרי כמה שנים.

יש מגוון מוצרים זמינים בשוק. גרסאות פשוטות יותר כוללות שימוש בארגז שקילה ידני בשילוב עם מקל EID וראש שקילה. גרסאות מתוחכמות יותר כוללות שימוש במשרט אוטומטי ובראש שקילה במפרט גבוה יותר. קיימות גם גרסאות למיקום קבוע ולנייד.

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami