על סמארט

סמארט הוא פרוייטק להקמת רשת נושאית, הממומן ע”י האיחוד האירופי, שמטרתה לפתח רשת קשרים ארוכת טווח, ברת קיימא, אירופית/בינ”ל, לעידוד שימוש בטכנולוגיות של חקלאות מדייקת ודיגיטלית בתחום מעלי הגירה הקטנים.

למה זה חשוב?

גידול כבשים ועיזים חשוב לכלכלה הכפרית באירופה ובמדינות אחרות בכל העולם, בייחוד באיזורים שאינם מתאימים לגידולים אחרים, מכיוון שמעלי גירה קטנים יעילים בהמרת עשב באיכות נמוכה לחלבון באיכות גבוהה. באירופה לבדה, יש כ-98 מיליון כבשים ועיזים.

התקדמויות אחרונות בכלים חדשים הנקראים חקלאות מדייקת בבע”ח (PLF) וטכנולוגיות דיגיטליות לשיפור שיטות החווה, פותחו עבור מגזרים כגון תעשיית החלב לשיפור יעילות המשק. עם זאת, הפיתוח וההטמעה של כלים כאלה הייתה איטית יותר בתעשיית מעלי הגירה הקטנים. לכן קיים צורך בשיפור המודעות והעברת הידע על הפוטנציאל של יישומים טכנולוגיים אלה והחזר ההשקעה.

עיזים
עיזים

מה סמארט יעשה?

סמארט שואף לשפר את ההבנה, המודעות והקליטה של ​​הטכנולוגיות השונות הקיימות כיום בתחום מעלי הגירה הקטנים, ובהמשך להקל על ‘פתרונות לצרכים’ וזיהוי פערים טכנולוגיים.

הרשת תמריץ את חילופי הידע וההפרייה ההדדית בקרב מגוון רחב של בעלי עניין, כולל הפקת תשומות וידע של חקלאים עבור חקלאים, כדי לסייע בהגברת ההטמעה בענף.

גישה המבוססת על רשת משקים דיגיטליים וחוות חדשנות?

סמארט תשתמש בגישה מקורית, אינטראקטיבית, חוצת-דיסיפלינות ורבת שחקנים , תוך הסתמכות על חוות הדגמה מאובזרות היטב (חוות דיגיטליות) ועל חוות מסחריות חדשניות כדי לטפח חילופי דברים עם תעשיית מעלי הגירה הקטנים. גישה זו, צעד אחר צעד, משפיעה על משתתפים רלוונטיים ברמה הנכונה בתהליך חילופי הידע, ובכך מגבירה את ההפצה בסביבה אמינה ויוצרת דינמיקה להנעת חברות טכנולוגיה להציע פתרונות חקלאות מדייקת וטכנולוגיות דיגיטליות מתאימות, המותאמות לכבשים ולעזים.

עיזים