Behov:

  • Koble dyrenes hold/helse med fôringen.
  • Styring av kraftfôrtildeling under lamming.
  • Søyas ytelse og opplysninger om lamming.
  • Skanning og inndeling i fôringsgrupper.

Mål:

Bestemme drektighet og antall lam, for å lette fôringsplanlegginga.

Beskrivelse:

Søyer kan skannes for å konstatere drektighet og antall foster. Dette letter fôringsplanlegginga før lamming. Forventet lammedato kan også forutsies.

I praksis:

En trent operatør bruker en ultralydskanner og spesialdesignet kasse for raskt å konstatere drektighet og/eller antall foster. Søyer merkes med antall foster, og EID-registrering kan brukes.

Fordeler:

  • Rask, stressfri og utført med sauer i stående stilling i en anvist kasse.
  • Finne tomsøyer som kan utrangeres.
  • I siste del av drektigheten kan søyer grupperes i henhold til forventet antall lam, for å unngå under- eller overfôring.

Forutsetninger og/eller begrensninger:

  • Søyer bør ikke ha tilgang til fôr i ca. 10 timer før skanning
  • Tilgjengelighet av kompetent operatør med utstyr
  • Mulighet for å gruppere søyer etter forventet antall lam før lamming

Kost/nytte:

Vurdering av HMS-parametre:

Land:

Irland

Prosuksjonssystem:

Sau

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

Søyer, påsett

Kilde:

 

Vedlegg/lenker:

https://www.youtube.com/watch?v=ActZdYMIIfk

Storsteigen VGS – Digifarm Norge
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami