Vajadus:

 • See loeb märgi ja annab looma tervise andmed kaasa arvatud keeluperiood. Terviseandmete registreerimine/kogumine/analüüsimine on aeganõudev.
 • Individuaalsete terviseandmete ja kõigi muude andmete kombineerimine
 • Poegimisandmed/uttede jõudlus
 • Noorte uttede identifitseerimine
 • Taastootmise monitoorimine (seade seemendamise/paaritamise kuupäevade registreerimiseks) Jäära tervise jälgimine/viljakuse testimine.
 • Oma lammaste automaatne identifitseerimine ja/või kaalumine
 • Jõudluse registreerimine (kasvukiirus, tapmisandmed jne).
 • Digitaalsete tehnoloogiate lisandväärtus (maksumus, tehnoloogiate kasutamine teatud perioodidel).

Eesmärk:

Loomade automaatne identifitseerimine, andmete salvestamine ja üleslaadimine andmebaasi.

Kirjeldus:

EID käeshoitavat lugejat saab kasutada mis tahes looma skaneerimiseks, kellel on EID-märgis. Pärast identifitseerimist saab seadet kasutada andmete sisestamiseks, nagu näiteks kehamass, toitumus jm. Lugejad saavad Bluetooth-tehnoloogia abil juhtmevabalt ühenduda kaalunäidikuga. Sõltuvalt lugejast saab sisestada rohkem teavet, nt ravi, pesakonna suurus, aretuse andmed, poegimisraskused jne. Tavalised lugejad skaneerivad ja salvestavad ainult EID-märke ja seansi numbrit, kuid täiustatud lugejad on kohandatavad mitut liiki andmete salvestamiseks. Andmed laaditakse üles tarkvarapaketti, st andmebaasi, mida saab vaadata, kuhu saab andmeid koguda ja kus saab aruandeid koostada.

Kuidas rakendada:

Lugeja peab osutama looma EID-märgise lähedusse, et ta oleksid identifitseeritav. Seejärel saab andmeid lugeda, salvestada ja laadida üles tarkvarapaketti.

Oodatav kasu:

 • Jõudluse ja terviseandmete salvestamine
 • Põlvnemise ja pesakonna suuruse registreerimine
 • Lihtsustab karja jäetavate noorloomade valimist
 • Saab registreerida loomade liikumist farmi ja farmist välja

Eeldused ja/või piirangud:

 • Loomadel peab olema EID-kõrvamärk
 • Vajab karja tarkvarapaketti
 • Nõuab koolitust

Tasuvusanalüüs

Sotsiaal-, keskkonna- ja heaoluhinnangud: –

Riik:

Iirimaa

Tootmissüsteem (piimakarja ja/või lihakarja lammas/kits):

Piima- ja lihalambad

Loomakategooria (utt, emaskits, noorkari, tall, kitsetall):

Uted, noorkari, talled

Info:

 

Manus/lingid:

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami