Uncategorized @no

EID håndholdt leser

By september 7, 2023No Comments

Behov:

 • innsamling, registrering og analyse av helseopplysninger er tidkrevende
 • Kombinere helsedata og andre data
 • Søyas ytelse og opplysninger om lamming
 • Identifikasjon av ungsøyer
 • Overvåking av reproduksjonen (verktøy for å identifisere søyer for inseminasjon/parring) Helseovervåking/fruktbarhetstesting for værer
 • Gjenkjenne og/eller veie sauene dine automatisk
 • Registreringer av f.eks. tilvekst , slaktedata, etc.
 • Merverdi av digitale teknologier (kostnad, bruk av teknologier i enkelte perioder).

Mål:

For å identifisere dyr automatisk, registrer data og last opp til databasen

Beskrivelse:

EID håndholdt leser/stav kan brukes til å skanne alle dyr som har en EID-brikke. Når merket er identifisert, kan enheten brukes til å legge inn data, f.eks. vekt og hold. Lesere kan kobles trådløst til vekta ved hjelp av Bluetooth-teknologi. Avhengig av leseren kan mer informasjon legges inn, f.eks. medisinsk behandling, kullstørrelse, avlsinformasjon, lammingsvansker etc. Enkle lesestaver vil bare skanne og registrere EID-tagger og øktnummer, men mer avanserte lesere kan tilpasses for opptak av flere typer data. Dataene lastes opp til en programvarepakke, dvs. database som kan sees, kompileres og rapporter genereres.

I praksis:

Tryllestaven/leseren må plasseres nær dyrets EID-merke for å identifisere dyrene. Data kan deretter registreres, lagres og lastes opp til programvarepakken.

Fordeler:

 • Registrering av ytelse og helse
 • Registrering av foreldreskap og antal avkom
 • Forenkler valg av påsett
 • Kan registrere dyrebevegelser til/fra gården

Forutsetninger og/eller begrensninger:

 • Dyr skal være EID-merket
 • Trenger programvarepakke
 • Krever opplæring

Kost/nytte:

Vurdering av sosiale-, miljø- og sikkerhetsparametre:

Land:

Irland

Prosuksjonssystem:

Sau

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

Søye, påsett, lam

Kilde:

 

Vedlegg/lenker:

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami