Behov:

Høyproduksjon er tradisjonelt avhengig av egnet vær. For å få høstet høykvalitetshøy med høyt protein- og energiinnhold bør gresset være i riktig vekststadium. Men ganske ofte regner det i denne perioden, noe som gjør det umulig å lage høy. I tillegg foretrekker mange melkegeit- og sauebønder å fôre dyrene sine med høy(ikke ensilasje) for å redusere eksponeringen av Clostridium-bakterier fra silo til melk og for å kunne lage høykvalitetsost med lengre modningstid.

Mål:

Optimalisere tidspunktet for høyslått uavhengig av værforholdene. Sikre god tilgjengelighet av kvalitetsgrovfôr for melkegeiter gjennom hele året.

Beskrivelse:

Etter slått får gresset tørke i én dag (eller mindre) på jordet før det kjøres på tørka Tørka blir ventilert nedenfra, og luftfuktigheten i luften som kommer inn og går ut av tørka kan styres. Tørka drives med elektrisitet hovedsakelig hentet fra solcellepaneler. Taket kan åpnes for naturlig tørking på finværsdager. Når høyet er tørt kan det fôres. Det blir tatt ut med en grabb på en skinne i taket

I praksis:

Se ovenfor.

Fordeler:

Tilgang til grovfôr av høy kvalitet gjennom hele året. Mindre arbeidskrevende fôring og høytørking. Det går en til to dager fra slått til ferdig høy, uavhengig av været. Fôring er også effektiv Ettersom høyet ligger ute i kort tid (tørkeprosessen foregår innendørs), er det mindre risiko for forurensning fra jord og atmosfæriske mikrober. I tillegg har høyet bedre ernæringsmessig kvalitet så det er mindre behov for kraftfôr. Kvalitetshøy har bedre smakelighet og gir dermed bedre fôropptak

Forutsetninger/begrensninger:

Trenger plass og egnet dyrerom. Uforutsigbare energikostnader.

Kost/nytte

Én person kan administrere fôring og melking av 500 melkegeiter.

Land:

Estland

Produksjonssystem (mjølk og/eller kjøtt sau/geit):

Melkegeit, melkesau

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

Diegivende, tørre og unge geiter/søyer og bukker/værer. Hele flokken.

Kilde:

 

Vedlegg/lenker:

https://www.youtube.com/watch?v=RWV-82AOBMU

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami