Behov:

Tidlig oppdagelse av problemer (mating, sanitær…)

Mål:

Weight monitoring without additional work

Beskrivelse:

Den automatiske vekta gir redusert stress for dyrene. Den består av to veieceller som gir dynamisk veiing. Det betyr at dyrene ikke trenger å stoppe opp for å bli veid, vekta registrerer et gjennomsnitt av flere veiinger.

I praksis:

Vekta skal stå mellom to områder, det skal være enveitstrafikk gjennom den (eksempel nedenfor)

SmaRT Platform Solutions - Walk Over Weighing (WOW) 2

Fordeler:

  • Overvåking av vekt (alle dyr veies minst en gang i uka)
  • Øke produktivitet (opppdage problem tidlig)
  • Tidsbesparende (trenger ikke å være tilstede)

Forutsetninger/begrensninger:

  • Trenger dataprogram
  • Dyrene må lære å gå gjennom vekta
  • Trenger plass som passer og er fleksibel

Kost/nytte

The scale must be positioned between two separate areas with a defined direction of travel through the scale (Example below).
Land:

Frankrike

Produksjonssystem (mjølk og/eller kjøtt sau/geit):

Mjølke- og kjøttsau

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

Søye

Kilde:

OtoP 3D-prosjekt: https://idele.fr/Otop-3D/

Vedlegg/lenker:
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami