Vajadus:

 • Terviseandmete registreerimine/kogumine/analüüsimine on aeganõudev/ samuti kõrvamärkide registreerimine
 • Individuaalsete terviseandmete ja kõigi muude andmete kombineerimine
 • Poegimisandmed/uttede jõudlus
 • Noorte uttede identifitseerimine
 • Taastootmise monitoorimine (seade seemendamise/paaritamise kuupäevade registreerimiseks) Jäära tervise jälgimine/viljakuse monitoorimine.
 • Oma lammaste automaatne identifitseerimine ja/või automaatne kaalumine
 • Jõudluse registreerimine (kasvukiirus, tapmisandmed jne).
 • Digitaalsete tehnoloogiate lisandväärtus (maksumus, tehnoloogiate kasutamine teatud perioodidel).

Eesmärk:

Loomade automaatne identifitseerimine, andmete salvestamine ja üleslaadimine andmebaasi.

Kirjeldus:

EID-käsilugejat saab kasutada mis tahes looma skaneerimiseks, kellel on EID-märgis. Pärast identifitseerimist saab seadet kasutada andmete sisestamiseks, nagu kehamass, toitumuse skoor jm. Sõltuvalt seadmest saab sisestada rohkem teavet, nt ravi, pesakonna suurus, põlvnemisandmed, poegimisraskused jne. Seejärel laaditakse andmed üles tarkvarapaketti, st andmebaasi, mida saab vaadata ja uuendada

Kuidas rakendada:

The wand must be positioned near the animal’s EID tag to identify the animals. Data can then be recorded, saved and uploaded to software package.

Oodatav kasu:

 • Jõudluse ja tervisliku seisundi registreerimine
 • Põlvnemise ja pesakonna suuruse registreerimine
 • Lihtsustab karja jäetavate noorloomade valimist
 • Saab registreerida loomade liikumist farmi ja farmist välja

Eeldused ja/või piirangud:

 • Loomad peavad olema EID-märgistatud
 • Vajab karja tarkvarapaketti
 • Nõuab koolitust

Tasuvusanalüüs

Sotsiaal-, keskkonna- ja heaoluhinnangud: –

Riik:

Iirimaa

Tootmissüsteem (piimakarja ja/või lihakarja lammas/kits):

Piima- ja lihalambad

Loomakategooria (utt, emaskits, noorkari, tall, kitsetall):

Uted, noorkari, talled

Teabe allikas:

 

Manus/lingid:

https://www.youtube.com/watch?v=36-M-3sHXOA

Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami