Uncategorized @et

EID kõrvamärgi lugev käsiseade

By september 13, 2023No Comments

Vajadus:

 • Terviseandmete registreerimine/kogumine/analüüsimine on aeganõudev/ samuti kõrvamärkide registreerimine
 • Individuaalsete terviseandmete ja kõigi muude andmete kombineerimine
 • Poegimisandmed/uttede jõudlus
 • Noorte uttede identifitseerimine
 • Taastootmise monitoorimine (seade seemendamise/paaritamise kuupäevade registreerimiseks) Jäära tervise jälgimine/viljakuse monitoorimine.
 • Oma lammaste automaatne identifitseerimine ja/või automaatne kaalumine
 • Jõudluse registreerimine (kasvukiirus, tapmisandmed jne).
 • Digitaalsete tehnoloogiate lisandväärtus (maksumus, tehnoloogiate kasutamine teatud perioodidel).

Eesmärk:

Loomade automaatne identifitseerimine, andmete salvestamine ja üleslaadimine andmebaasi.

Kirjeldus:

EID-käsilugejat saab kasutada mis tahes looma skaneerimiseks, kellel on EID-märgis. Pärast identifitseerimist saab seadet kasutada andmete sisestamiseks, nagu kehamass, toitumuse skoor jm. Sõltuvalt seadmest saab sisestada rohkem teavet, nt ravi, pesakonna suurus, põlvnemisandmed, poegimisraskused jne. Seejärel laaditakse andmed üles tarkvarapaketti, st andmebaasi, mida saab vaadata ja uuendada

Kuidas rakendada:

Loomade identifitseerimiseks tuleb käsilugeja asetada looma EID-kõrvamärgi lähedusse. Seejärel saab andmeid koguda, salvestada ja üleslaadida tarkvarapaketti.

Oodatav kasu:

 • Jõudluse ja tervisliku seisundi registreerimine
 • Põlvnemise ja pesakonna suuruse registreerimine
 • Lihtsustab karja jäetavate noorloomade valimist
 • Saab registreerida loomade liikumist farmi ja farmist välja

Eeldused ja/või piirangud:

 • Loomad peavad olema EID-märgistatud
 • Vajab karja tarkvarapaketti
 • Nõuab koolitust

Tasuvusanalüüs

Sotsiaal-, keskkonna- ja heaoluhinnangud: –

Riik:

Iirimaa

Tootmissüsteem (piimakarja ja/või lihakarja lammas/kits):

Piima- ja lihalambad

Loomakategooria (utt, emaskits, noorkari, tall, kitsetall):

Uted, noorkari, talled

Teabe allikas:

 

Manus/lingid:

https://www.youtube.com/watch?v=36-M-3sHXOA

Portable NIRS
Environmental station – Fan cooler
Milk flow meter
Ineoch - Sm@RT Platform - lleyn-ewe-and-lamb-cropped
UK Innovative Farm: Incheoch Farm
Fearn Farm Sm@RT Platform - Sheep Image 2
UK Innovative Farm: Fearn Farm
DE Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telep Front - Hungary - Sm@RT Platform
DE AKIT DTTI Kismacsi Állattenyésztési Kísérleti Telep
Close Bitnami banner
Bitnami