Behov:

 • innsamling, registrering og analyse av helseopplysninger er tidkrevende
 • Kombinere helsedata og andre data
 • Søyas ytelse og opplysninger om lamming
 • Identifikasjon av ungsøyer
 • Overvåking av reproduksjonen (verktøy for å identifisere søyer for inseminasjon/parring) Helseovervåking/fruktbarhetstesting for værer
 • Gjenkjenne og/eller veie sauene dine automatisk
 • Registreringer av f.eks. tilvekst , slaktedata, etc.
 • Merverdi av digitale teknologier (kostnad, bruk av teknologier i enkelte perioder).

Mål:

For å identifisere dyr automatisk, registrer data og last opp til databasen

Beskrivelse:

EID håndholdt lesestav kan brukes til å skanne dyr som har et EID-merke. Når merket er identifisert, kan enheten brukes til å legge inn data, f.eks. vekt og hold. Avhengig av hvilken type stav en har kan mer informasjon legges inn, f.eks. medisinsk behandling, antall avkom, avlsinformasjon, lammingsvansker osv. Dataene lastes deretter opp til en programvarepakke, dvs. database som kan vises og kompileres.

I praksis:

Lesestaven må holdes nær dyrets EID-merke. Data kan deretter registreres, lagres og lastes opp til databasen.

Fordeler:

 • Registrering av ytelse og helse
 • Registrering av foreldreskap og antal avkom
 • Forenkler valg av påsett
 • Kan registrere dyrebevegelser til/fra gården

Forutsetninger og/eller begrensninger:

 • Dyr skal være EID-merket
 • Trenger programvarepakke
 • Krever opplæring

Kost/nytte:

Vurdering av sosiale-, miljø- og sikkerhetsparametre:

Land:

Irland

Produksjonssystem:

Sau

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

Søye, påsett, lam

Kilde:

 

Vedlegg/lenker:

https://www.youtube.com/watch?v=36-M-3sHXOA

Storsteigen VGS – Digifarm Norge
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami