Emne:

 • Helse, dyrevelferd og fruktbarhet
 • Sluttfôring

Behov:

 • Registrering og analyse av helseopplysninger er tidkrevende, enklere registrering av helse, veterinærbehandling, tilbakeholdelsesfrister
 • Kombinere helsedata og andre data
 • Data om søyas ytelse og lamming
 • Registreringer av f.eks. tilvekst , slaktedata, etc.
 • Merverdi av digital technologi (kostnader, bruk i visse perioder)

Mål:

Registrere produksjon/Ytelse på individnivå

Beskrivelse:

Apper (f.eks. den irske) kan brukes for å registrere ytelsen til enkeltdyr i en flokk. Vekt, parring, antall avkom, avstamning, veterinærbehandling og lignende kan registreres i appen – forskjellige apper har ulike løsninger. Dette gjør det mulig å sammenligne ytelsen til enkeltdyr i samme besetning, og sammenligne forskjellige besetninger En kan legge inn data manuelt, eller koble appen til EID-avleser gjennom Bluetooth. EID/øremerkenummer vil da bli registrert automatisk. Informasjonen blir lagret, og en kan lage rapporter ut fra de registrerte opplysningene; f.eks. om tilvekst.

I praksis:

Alle dyr skal ha et individmerke. Åpne appen på mobilen, legg inn individnummer eller scan merket med en EID-avleser. Legg inn opplysningene du vil ha. Opplysningene lastes opp og lagres når telefonen er koblet til internett.

Fordeler:

 • Tidsbesparende
 • Hjelper ved valg av påsett/utrangering
 • Sammenstiller besetningsdata
 • Gir info om avstamming for å bestemme grupper i parringa

Forutsetninger/begrensninger:

 • Trenger smarttelefon
 • Trenger internettilgang

Kost/nytte

Social, environmental and welfare assessments: –

SmaRT Platform - Flock Recording app 1
Land:

Irland

Produksjonssystem (mjølk og/eller kjøtt sau/geit):

Mjølke- og kjøttsau

Dyrekategori (søye, geit, påsett, lam, killing):

Søyer

Kilde:
Vedlegg/lenker:
Tjøtta forskningsgård – Digifarm Norge
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami