Emne:

 • Helse, dyrevelferd og fruktbarhet
 • Sluttfôring

Behov:

 • Registrering og analyse av helseopplysninger er tidkrevende/???
 • Kombinere helseodata og andre data
 • Søas individuelle ytelse og opplysninger om lamming
 • Registreringer av f.eks. tilvekst , slaktedata, etc.
 • Merverdi av digital technologi (kostnader, bruk i visse perioder)

Mål:

Registrere produksjon/Ytelse til enkeltdyr

Beskrivelse:

Apper fr å registrere besetninger (f.eks. Sau Irland) kan brukes for å registrere ytelsen til enkeltdyr i en flokk. Vekt, parring, antall avkom, avstamning, veterinærbehandling og lignende kan registreres i appen – forskjellige apper har ulike løsninger. Dette gjør det mulig å sammenligne ytelsen til enkeltdyr i samme besetning, og sammenligne forskjellige besetninger En kan legge inn data menuelt, eller koble appen til EID-avleser gjennom Bluetooth. EID/øremerkenummer vil da bli registrert automatisk. ppen lagrere iformasjonen, og en kan lage rapporter ut fra de registrerte opplysningene; f.eks. om tilvekst.

I praksis:

Alle dyr skal ha et individmerke. Åpne appen på mobilen, legg inn individnummer eller scan merket med en EID-avleser. Legg inn opplysningene du vil ha. Opplysningene lastes opp og lagres på nett når telefonen er koblet til internett.

Fordeler:

 • Tidsbesparende
 • Helps selecting replacements/culls
 • Collates flock data
 • Provides ancestral information to facilitate mating groups

Prerequisites and/or limits:

 • Need to have smartphone that can download the app
 • Internet connection needed to upload information

Cost / Benefit Analysis

Social, environmental and welfare assessments: –

SmaRT Platform - Flock Recording app 1
Country:

Ireland

Production system (Dairy or/and meat sheep/goat):

Dairy and meat sheep

Category of Animal (ewe, goat, replacement, lamb, kid):

Ewes

Source of information:
Attachment/links:
Tjotta_meat_sheep_Norwegian_digifarm
NIBIO Tjøtta – Digifarm Norway
UNISS, Universty of Sassari Department of Agriculture
Le CHIIRPO - Sm@RT Platform
CIIRPO Le Mourier – Digifarm France
Norway Innovative Farm: Elgvasslien, Folldal
Norway Innovative Farm: Oppisto Mjøen, Oppdal
Norway Innovative Farm: Kvalsjord Gård, Oppdal
Norway Innovative farm: Usti Gard, Oppdal
Close Bitnami banner
Bitnami